Tirsdagsklubben - PAR 2, 7. november 2017, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 43,35
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Jakob Jacobsen (31,10) - Svend O Poulsen (34,71)  32,91 55,62% 43,75% -15  0,85 12 68 -0,49 1
  13  Eigil V. Sørensen (44,81) - Jette Sofie Schødt (40,19)  42,50 50,46% 51,25% 3 -0,06 7 41 -1,02 2
  14  Per Jessen-Klixbüll (46,08) - Else Marie Hass (45,09)  45,59 48,79% 56,67% 16 12 -0,57 3 38 -1,34 3
  10  Erling Andersen (32,51) - Vagn Hansen (36,60)  34,55 54,74% 58,33% 20 18 -0,26 2 37 -0,01 4
  9  Dorte Popenda (34,43) - Anne Lene Boe (42,18)  38,31 52,72% 46,67% -8  0,44 11 32 -0,19 5
  2  Pia Borre Jakobsen (44,12) - Gurli Friis (45,13)  44,62 49,31% 53,33% 8 8 -0,29 4 25 -0,13 6
  6  Per Lignell (44,24) - Lisbet Lignell (45,06)  44,65 49,30% 52,08% 5 -0,20 6 17 -0,62 7
  12  Bent Frandsen (43,53) - Jørgen Aakjær (44,30)  43,91 49,70% 50,42% 1 -0,05 8 12 -0,42 8
  7  Karin Hother Madsen (42,46) - Finn Hother Madsen (41,94)  42,20 50,62% 42,92% -17  0,55 13 5  0,03 9
  1  (Oversidder)                     
  11  Flemming Nielsen (45,41) - Inger Juncker (47,66)  46,54 48,28% 65,00% 36 26 -1,20 1 -3 -0,48 11
  8  Nete Madsen (49,60) - Lise Møller (48,01)  48,80 47,06% 47,92% -5 -0,06 10 -61  0,98 12
  5  Anne Siri Bryhni (50,71) - Ulla Ravn (51,49)  51,10 45,83% 39,17% -26  0,48 14 -68  0,94 13
  4  Helle Friis (49,60) - Lone Markholt (46,10)  47,85 47,58% 52,50% 6 -0,35 5 -78  1,50 14
BridgeCentral, 7. november 2017