Tirsdagsklubben - par 1, 10. oktober 2017, 6. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,53
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  10  Dorte Popenda (35,44) - Anne Lene Boe (41,77)  38,60 53,19% 54,58% 11 12 -0,10 3 69 -0,92 1
  9  Karin Hother Madsen (43,41) - Finn Hother Madsen (42,88)  43,15 50,75% 56,67% 16 18 -0,43 2 61 -1,67 2
  11  Christian Thomsen (51,55) - Vagn Hansen (36,55)  44,05 50,26% 52,92% 7 8 -0,19 4 53  0,45 3
  4  Helle Friis (47,15) - Lone Markholt (43,65)  45,40 49,53% 51,25% 3 -0,12 7 37 -1,29 4
  1  Ellen Svaneby (50,07) - Inge Kierulf Lassen (50,66)  50,36 46,86% 64,17% 34 26 -1,25 1 16 -2,16 5
  3  Pia Borre Jakobsen (43,81) - Peder Filskov Schmidt (26,27)  35,04 55,11% 51,67% 4  0,25 6 9  1,46 6
  12  (Oversidder)                     
  13  Bent Frandsen (43,07) - Jørgen Aakjær (43,84)  43,46 50,58% 39,17% -26  0,82 14 -10  0,32 8
  6  Anne Siri Bryhni (51,01) - Ulla Ravn (50,64)  50,82 46,61% 43,75% -15  0,21 12 -16 -0,94 9
  2  Per Jessen-Klixbüll (46,56) - Else Marie Hass (45,56)  46,06 49,18% 45,00% -12  0,30 11 -17 -0,17 10
  5  Eigil V. Sørensen (45,17) - Jette Sofie Schødt (40,55)  42,86 50,90% 42,50% -18  0,60 13 -25  0,94 11
  14  Per Lignell (43,89) - Lisbet Lignell (44,71)  44,30 50,13% 47,50% -6  0,19 10 -44  0,78 12
  7  Aase Nielsen (47,76) - Lise Møller (46,96)  47,36 48,48% 48,33% -4  0,01 9 -47  0,53 13
  8  Flemming Nielsen (47,17) - Inger Juncker (47,74)  47,46 48,42% 52,50% 6 -0,29 5 -53  0,59 14
BridgeCentral, 10. oktober 2017