Tirsdagsklubben - par 1, 26. september 2017, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,38
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Helle Friis (47,52) - Lone Markholt (44,02)  45,77 49,25% 56,94% 20 28 -0,55 1 44 -1,37 1
  10  Erling Andersen (31,54) - Vagn Hansen (35,82)  33,68 55,76% 47,22% -8  0,61 9 36  0,53 2
  9  Dorte Popenda (36,93) - Anne Lene Boe (43,65)  40,29 52,20% 53,47% 10 13 -0,09 3 30 -0,29 3
  4  Jakob Jacobsen (30,58) - Svend O Poulsen (35,04)  32,81 56,23% 45,49% -13  0,77 13 26  0,98 4
  12  Bent Frandsen (43,10) - Jørgen Aakjær (43,87)  43,49 50,48% 52,08% 6 -0,12 7 19 -0,59 5
  14  Pia Borre Jakobsen (43,97) - Jytte Leervad Lambertsen (45,34)  44,65 49,85% 47,57% -7  0,16 8 2  0,96 6
  5  Anne Siri Bryhni (51,73) - Ulla Ravn (50,74)  51,23 46,31% 53,13% 9 9 -0,49 4 1 -0,91 7
  8  Anne Mette Hørlück (48,34) - Hanna Bruun (49,61)  48,98 47,52% 44,10% -17  0,25 14 0 -0,61 8
  7  Per Jessen-Klixbüll (47,04) - Else Marie Hass (46,05)  46,55 48,83% 54,51% 13 19 -0,41 2 -4 -0,39 9
  11  Eigil V. Sørensen (44,76) - Jette Sofie Schødt (40,14)  42,45 51,04% 46,88% -9  0,30 11 -4  0,22 9
  2  Ellen Svaneby (50,53) - Inge Kierulf Lassen (51,12)  50,83 46,53% 52,78% 8 -0,45 5 -8 -0,90 11
  6  Nete Madsen (48,21) - Lise Møller (47,02)  47,62 48,26% 52,43% 7 -0,30 6 -28  0,28 12
  1  Flemming Nielsen (47,81) - Inger Juncker (47,75)  47,78 48,17% 47,22% -8  0,07 9 -57  0,99 13
  13  Per Lignell (44,78) - Lisbet Lignell (45,60)  45,19 49,56% 46,18% -11  0,24 12 -60  1,22 14
BridgeCentral, 3. oktober 2017