Tirsdagsklubben - par 1, 19. september 2017, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 43,80
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  11  Erling Andersen (31,08) - Vagn Hansen (35,36)  33,22 55,69% 49,31% -2  0,46 8 44 -0,08 1
  8  Jakob Jacobsen (31,07) - Svend O Poulsen (34,90)  32,98 55,82% 53,82% 11 9  0,14 4 39  0,21 2
  2  Helle Friis (48,51) - Lone Markholt (45,01)  46,76 48,41% 56,94% 20 28 -0,61 1 24 -0,82 3
  10  Gurli Friis (45,69) - Anne Lene Boe (44,36)  45,02 49,34% 50,35% 1 -0,07 7 20 -0,19 4
  12  Bent Frandsen (43,14) - Jørgen Aakjær (43,91)  43,53 50,14% 50,69% 2 -0,04 6 13 -0,48 5
  9  Pia Borre Jakobsen (43,72) - Peder Filskov Schmidt (25,30)  34,51 55,00% 48,61% -4  0,46 10 9  0,79 6
  1  Eigil V. Sørensen (44,83) - Jette Sofie Schødt (40,22)  42,53 50,68% 51,74% 5 -0,08 5 5 -0,08 7
  7  Karin Hother Madsen (44,13) - Finn Hother Madsen (43,61)  43,87 49,96% 44,44% -16  0,40 13 3 -0,12 8
  5  Anne Siri Bryhni (51,93) - Ulla Ravn (50,93)  51,43 45,89% 48,61% -4 -0,20 10 -8 -0,42 9
  3  Ellen Svaneby (51,13) - Inge Kierulf Lassen (51,71)  51,42 45,89% 54,17% 12 16 -0,60 2 -16 -0,45 10
  14  Per Jessen-Klixbüll (47,47) - Else Marie Hass (46,47)  46,97 48,29% 54,17% 12 16 -0,42 2 -17  0,02 11
  13  Nete Madsen (48,56) - Lise Møller (47,11)  47,83 47,83% 48,96% -3 -0,08 9 -35  0,59 12
  4  Flemming Nielsen (47,72) - Inger Juncker (47,65)  47,68 47,91% 44,79% -15  0,22 12 -49  0,92 13
  6  Per Lignell (44,98) - Lisbet Lignell (45,80)  45,39 49,14% 43,40% -19  0,41 14 -49  0,98 13
BridgeCentral, 19. september 2017