Tirsdagsklubben - par 4, 28. februar 2017, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,92
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  17  Pia Borre Jakobsen (44,05) - Peder Filskov Schmidt (24,97)  34,51 55,51% 52,68% 9  0,22 6 74 -0,66 1
  10  Per Lignell (43,94) - Lisbet Lignell (45,47)  44,70 50,12% 52,38% 8 -0,17 7 66 -1,40 2
  6  Erling Andersen (33,47) - Vagn Hansen (38,25)  35,86 54,80% 58,63% 29 23 -0,30 2 59 -0,51 3
  5  Anne Lene Boe (47,65) - Dorte Popenda (38,07)  42,86 51,09% 59,52% 32 34 -0,65 1 29 -0,52 4
  15  Kaj Skovmose (44,18) - Henrik Harving (37,61)  40,90 52,13% 56,85% 23 16 -0,36 3 21 -0,14 5
  13  Ellen Svaneby (50,52) - Inge Kierulf Lassen (51,09)  50,81 46,88% 49,11% -3 -0,17 13 15 -0,85 6
  2  Bent Frandsen (45,17) - Jørgen Aakjær (45,31)  45,24 49,83% 54,17% 14 11 -0,33 4 12 -0,33 7
  4  Jakob Jacobsen (34,15) - Svend O Poulsen (35,60)  34,87 55,32% 46,73% -11  0,66 15 5  0,80 8
  1  Lars Bank (46,69) - Lise Møller (46,49)  46,59 49,12% 50,60% 2 -0,11 11 2 -0,21 9
  9  (Oversidder)                     
  8  Flemming Nielsen (45,58) - Inger Juncker (44,58)  45,08 49,92% 51,49% 5 -0,12 9 -10  0,19 11
  11  Helle Friis (48,94) - Lone Markholt (45,07)  47,01 48,90% 51,49% 5 -0,20 9 -20  0,21 12
  12  Tove Lybeck Jensen (52,00) - Erik Munk Christiansen (49,01)  50,51 47,04% 51,79% 6 -0,37 8 -25  0,00 13
  3  Eigil V. Sørensen (44,84) - Jette Sofie Schødt (40,73)  42,78 51,13% 39,88% -34  0,87 18 -27  0,81 14
  14  Lilian Alstrup (46,34) - Anny Sørensen (52,00)  49,17 47,75% 40,77% -31  0,54 17 -31  0,54 15
  16  Anne Mette Hørlück (52,00) - Hanna Bruun (52,00)  52,00 46,25% 53,87% 13 8 -0,59 5 -35  0,04 16
  18  Anne Siri Bryhni (50,36) - Ulla Ravn (50,59)  50,47 47,06% 45,83% -14  0,09 16 -40  0,49 17
  7  Birthe Korshøj (50,31) - Hanne Hansen (50,31)  50,31 47,15% 48,51% -5 -0,11 14 -44  0,44 18
BridgeCentral, 28. februar 2017