Tirsdagsklubben - par 4, 21. februar 2017, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,57
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  16  Pia Borre Jakobsen (45,01) - Peder Filskov Schmidt (25,77)  35,39 54,86% 65,05% 65 36 -0,88 1 65 -0,88 1
  1  Per Lignell (45,58) - Lisbet Lignell (46,10)  45,84 49,32% 63,43% 58 24 -1,22 2 58 -1,22 2
  6  Erling Andersen (33,68) - Vagn Hansen (38,46)  36,07 54,50% 56,94% 30 16 -0,21 3 30 -0,21 3
  5  Ellen Svaneby (51,20) - Inge Kierulf Lassen (51,77)  51,48 46,34% 54,17% 18 11 -0,68 4 18 -0,68 4
  12  Jakob Jacobsen (33,74) - Svend O Poulsen (35,46)  34,60 55,27% 53,70% 16 8  0,14 5 16  0,14 5
  9  Eigil V. Sørensen (44,63) - Jette Sofie Schødt (40,78)  42,71 50,98% 51,62% 7 -0,06 6 7 -0,06 6
  4  Per Jessen-Klixbüll (45,80) - Else Marie Hass (45,48)  45,64 49,43% 50,93% 4 -0,13 7 4 -0,13 7
  10  Lars Bank (46,69) - Lise Møller (46,58)  46,64 48,90% 50,00% 0 -0,09 8 0 -0,09 8
  2  Bent Frandsen (45,16) - Jørgen Aakjær (45,30)  45,23 49,65% 49,54% -2  0,01 9 -2  0,01 9
  14  Kaj Skovmose (43,96) - Henrik Harving (37,28)  40,62 52,09% 49,54% -2  0,22 9 -2  0,22 9
  3  Anne Lene Boe (47,65) - Dorte Popenda (38,41)  43,03 50,81% 49,31% -3  0,13 11 -3  0,13 11
  13  Finn Hother Madsen (44,75) - Karin Hother Madsen (45,31)  45,03 49,75% 48,38% -7  0,12 12 -7  0,12 12
  8  Flemming Nielsen (44,59) - Inger Juncker (44,15)  44,37 50,10% 46,53% -15  0,31 13 -15  0,31 13
  17  Helle Friis (48,38) - Lone Markholt (44,51)  46,45 49,00% 44,21% -25  0,41 14 -25  0,41 14
  11  Gurli Friis (44,45) - Ulla Ravn (50,16)  47,31 48,55% 43,98% -26  0,40 15 -26  0,40 15
  15  Tove Lybeck Jensen (51,52) - Erik Munk Christiansen (48,64)  50,08 47,08% 42,82% -31  0,37 16 -31  0,37 16
  7  Birthe Korshøj (49,77) - Hanne Hansen (49,77)  49,77 47,25% 40,97% -39  0,54 17 -39  0,54 17
  18  Anne Mette Hørlück (51,84) - Hanna Bruun (52,00)  51,92 46,11% 38,89% -48  0,62 18 -48  0,62 18
BridgeCentral, 21. februar 2017