Tirsdagsklubben - Par 3 (IMP), 7. februar 2017, 6. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,69
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  16  Pia Borre Jakobsen (46,17) - Peder Filskov Schmidt (26,90)  36,53 18   76 36 -1,24 1 158 -1,86 1
  15  Jakob Jacobsen (32,84) - Svend O Poulsen (34,56)  33,70 24   -18  0,90 14 154 -0,50 2
  6  Erling Andersen (34,13) - Christian Thomsen (52,00)  43,06 5   26 16 -0,45 3 122 -0,45 3
  13  Per Jessen-Klixbüll (47,14) - Else Marie Hass (46,83)  46,99 -3   13 -0,34 6 110 -3,13 4
  1  Anne Lene Boe (48,66) - Dorte Popenda (38,77)  43,72 4   35 24 -0,67 2 83 -1,18 5
  5  Eigil V. Sørensen (44,99) - Jette Sofie Schødt (41,14)  43,07 5   -22  0,59 16 24 -0,06 6
  7  Birthe Korshøj (49,63) - Hanne Hansen (49,63)  49,63 -8   -14  0,13 11 19 -1,45 7
  11  Helle Friis (48,84) - Lone Markholt (44,97)  46,91 -2   -10  0,16 10 9 -0,61 8
  8  Lars Bank (46,93) - Lise Møller (46,52)  46,73 -2   -5  0,06 7 4 -0,40 9
  17  Per Lignell (45,57) - Lisbet Lignell (46,62)  46,10 -1   14 8 -0,32 5 -27  0,55 10
  2  Flemming Nielsen (44,61) - Inger Juncker (44,17)  44,39 3   -26  0,62 18 -33  0,92 11
  10  Gurli Friis (44,83) - Nete Madsen (49,68)  47,26 -3   22 11 -0,54 4 -33  0,42 11
  4  Finn Hother Madsen (44,58) - Karin Hother Madsen (45,15)  44,87 2   -6  0,16 8 -42  1,21 13
  14  Anne Mette Hørlück (51,67) - Hanna Bruun (52,00)  51,84 -12   -20  0,17 15 -44 -0,16 14
  12  Tove Lybeck Jensen (51,80) - Erik Munk Christiansen (48,49)  50,14 -9   -16  0,15 12 -77  0,52 15
  3  Lilian Alstrup (45,98) - Anny Sørensen (51,87)  48,92 -6   -23  0,36 17 -78  0,80 16
  18  Anne Siri Bryhni (50,18) - Ulla Ravn (49,99)  50,08 -9   -17  0,18 13 -98  1,28 17
  9  Ellen Svaneby (51,13) - Aase Nielsen (45,95)  48,54 -6   -9  0,07 9 -108  0,93 18
BridgeCentral, 7. februar 2017