Tirsdagsklubben - Par 3 (IMP), 31. januar 2017, 5. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,60
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  8  Jakob Jacobsen (33,60) - Svend O Poulsen (35,31)  34,45 22   58 32 -0,76 1 172 -1,40 1
  4  Per Jessen-Klixbüll (47,65) - Else Marie Hass (47,33)  47,49 -4   20 10 -0,50 4 97 -2,79 2
  6  Erling Andersen (34,31) - Vagn Hansen (38,65)  36,48 18   27 15 -0,19 3 96 -0,01 3
  1  Anne Lene Boe (48,25) - Gurli Friis (44,68)  46,47 -2   -20  0,39 13 48 -0,52 4
  16  Eigil V. Sørensen (44,81) - Jette Sofie Schødt (40,96)  42,89 5   -3  0,18 8 46 -0,64 5
  7  Birthe Korshøj (49,70) - Hanne Hansen (49,70)  49,70 -8   -5 -0,07 9 33 -1,59 6
  11  Helle Friis (49,87) - Lone Markholt (46,00)  47,94 -5   32 22 -0,78 2 19 -0,77 7
  13  Lars Bank (46,68) - Lise Møller (46,31)  46,49 -2   -12  0,22 11 9 -0,46 8
  2  Bent Frandsen (45,44) - Jørgen Aakjær (45,57)  45,51 0   13 -0,27 5 1  0,08 9
  3  Flemming Nielsen (44,90) - Inger Juncker (44,45)  44,68 2   9 -0,15 6 -7  0,30 10
  12  Finn Hother Madsen (44,29) - Karin Hother Madsen (44,85)  44,57 2   -12  0,30 11 -36  1,05 11
  5  Per Lignell (45,45) - Lisbet Lignell (46,46)  45,96 -1   -5  0,09 9 -41  0,87 12
  9  Lilian Alstrup (45,53) - Anny Sørensen (51,42)  48,47 -6   -27  0,45 14 -55  0,44 13
  15  Tove Lybeck Jensen (52,00) - Erik Munk Christiansen (48,78)  50,39 -10   4 -0,29 7 -61  0,37 14
  10  Aase Nielsen (45,25) - Ulla Ravn (49,06)  47,15 -3   -47  0,93 16 -81  1,11 15
  14  Ellen Svaneby (50,68) - Inge Kierulf Lassen (51,32)  51,00 -11   -32  0,45 15 -99  0,86 16
BridgeCentral, 31. januar 2017