Tirsdagsklubben - Par 3 (IMP), 24. januar 2017, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,72
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  13  Jakob Jacobsen (33,85) - Svend O Poulsen (35,57)  34,71 22   34 20 -0,26 2 114 -0,65 1
  12  Per Jessen-Klixbüll (47,75) - Else Marie Hass (47,44)  47,59 -4   1 -0,10 8 77 -2,29 2
  6  Erling Andersen (33,67) - Vagn Hansen (38,01)  35,84 20   -10  0,64 12 69  0,18 3
  4  Anne Lene Boe (48,20) - Dorte Popenda (36,11)  42,15 7   -10  0,37 12 68 -0,90 4
  18  Eigil V. Sørensen (45,45) - Jette Sofie Schødt (41,60)  43,52 4   34 20 -0,64 2 49 -0,82 5
  7  Birthe Korshøj (50,33) - Hanne Hansen (50,33)  50,33 -9   20 8 -0,63 5 38 -1,52 6
  5  Lars Bank (46,60) - Lise Møller (46,16)  46,38 -1   -8  0,14 11 21 -0,68 7
  9  (Oversidder)                     
  2  Bent Frandsen (44,95) - Jørgen Aakjær (45,09)  45,02 1   -21  0,48 16 -12  0,35 9
  17  Helle Friis (49,27) - Lone Markholt (45,41)  47,34 -3   -31  0,60 17 -13  0,00 10
  8  Flemming Nielsen (45,62) - Inger Juncker (45,18)  45,40 1   59 34 -1,26 1 -16  0,45 11
  3  Finn Hother Madsen (44,26) - Karin Hother Madsen (44,82)  44,54 2   1  0,03 8 -24  0,75 12
  16  Anne Mette Hørlück (51,63) - Hanna Bruun (52,00)  51,82 -12   -14  0,04 14 -24 -0,33 12
  10  Lilian Alstrup (45,79) - Anny Sørensen (51,67)  48,73 -6   6 -0,26 7 -28 -0,01 14
  14  Per Lignell (46,13) - Lisbet Lignell (46,17)  46,15 -1   28 11 -0,62 4 -36  0,78 15
  15  Gurli Friis (43,95) - Nete Madsen (49,57)  46,76 -2   -14  0,26 14 -55  0,96 16
  1  Tove Lybeck Jensen (50,71) - Erik Munk Christiansen (47,94)  49,33 -7   -46  0,83 18 -65  0,65 17
  11  Ellen Svaneby (51,35) - Inge Kierulf Lassen (51,98)  51,67 -12   19 -0,66 6 -67  0,41 18
BridgeCentral, 24. januar 2017