Tirsdagsklubben - Par 3 (IMP), 17. januar 2017, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,33
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  7  Pia Borre Jakobsen (46,53) - Peder Filskov Schmidt (26,36)  36,44 18   23 11 -0,11 4 82 -0,62 1
  13  Jakob Jacobsen (34,07) - Svend O Poulsen (35,79)  34,93 21   31 16 -0,22 3 80 -0,39 2
  8  Erling Andersen (33,07) - Vagn Hansen (37,40)  35,23 20   -8  0,61 12 79 -0,46 3
  1  Anne Lene Boe (47,29) - Dorte Popenda (36,34)  41,82 7   16 -0,19 6 78 -1,27 4
  3  Per Jessen-Klixbüll (49,02) - Else Marie Hass (48,71)  48,86 -7   52 36 -1,27 1 76 -2,19 5
  6  Birthe Korshøj (50,78) - Hanne Hansen (50,78)  50,78 -11   10 -0,45 8 18 -0,89 6
  15  Helle Friis (49,72) - Lone Markholt (45,85)  47,78 -5   34 24 -0,84 2 18 -0,59 6
  16  Eigil V. Sørensen (45,52) - Jette Sofie Schødt (41,68)  43,60 3   7 -0,08 9 15 -0,18 8
  2  Bent Frandsen (44,27) - Jørgen Aakjær (44,40)  44,34 2   -30  0,69 15 9 -0,13 9
  18  Anne Mette Hørlück (51,39) - Hanna Bruun (51,84)  51,61 -13   -24  0,25 14 -10 -0,37 10
  14  Tove Lybeck Jensen (51,14) - Erik Munk Christiansen (48,46)  49,80 -9   15 -0,52 7 -19 -0,18 11
  12  Finn Hother Madsen (43,30) - Karin Hother Madsen (43,86)  43,58 3   -41  0,96 17 -25  0,72 12
  10  Lilian Alstrup (45,92) - Anny Sørensen (51,80)  48,86 -7   -1 -0,13 10 -34  0,25 13
  11  Anne Siri Bryhni (49,66) - Ulla Ravn (48,53)  49,09 -8   -32  0,53 16 -34  0,18 13
  4  Kaj Skovmose (44,49) - Nete Madsen (49,93)  47,21 -4   21 8 -0,53 5 -41  0,70 15
  9  Per Lignell (46,04) - Lisbet Lignell (45,71)  45,87 -1   -7  0,13 11 -64  1,40 16
  17  Flemming Nielsen (44,59) - Inger Juncker (44,14)  44,36 2   -54  1,20 18 -75  1,71 17
  5  Ellen Svaneby (51,36) - Inge Kierulf Lassen (52,00)  51,68 -13   -12 -0,02 13 -86  1,07 18
BridgeCentral, 17. januar 2017