Tirsdagsklubben - Par 3 (IMP), 10. januar 2017, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,03
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Erling Andersen (33,12) - Vagn Hansen (37,46)  35,29 19   22 8 -0,05 5 87 -1,07 1
  1  Anne Lene Boe (48,07) - Dorte Popenda (36,34)  42,21 6   28 16 -0,48 3 62 -1,08 2
  12  Pia Borre Jakobsen (46,37) - Peder Filskov Schmidt (25,83)  36,10 18   19 -0,02 7 59 -0,51 3
  16  Jakob Jacobsen (33,69) - Svend O Poulsen (35,40)  34,55 21   3  0,39 11 49 -0,17 4
  2  Bent Frandsen (44,59) - Jørgen Aakjær (44,73)  44,66 1   16 -0,33 9 39 -0,82 5
  15  Lars Bank (47,83) - Lise Møller (47,06)  47,45 -5   37 34 -0,90 1 29 -0,82 6
  13  Per Jessen-Klixbüll (49,87) - Else Marie Hass (49,55)  49,71 -9   30 23 -0,85 2 24 -0,91 7
  4  Finn Hother Madsen (43,64) - Karin Hother Madsen (44,20)  43,92 2   18 -0,34 8 16 -0,24 8
  14  Anne Mette Hørlück (51,84) - Jens Hørlück (39,17)  45,50 -1   20 -0,45 6 14 -0,61 9
  10  Birthe Korshøj (51,22) - Hanne Hansen (51,22)  51,22 -12   8 -0,44 10 8 -0,44 10
  9  (Oversidder)                     
  11  Anne Siri Bryhni (50,45) - Ulla Ravn (49,32)  49,88 -10   27 11 -0,79 4 -2 -0,35 12
  8  Flemming Nielsen (44,03) - Inger Juncker (43,59)  43,81 2   -21  0,50 15 -21  0,50 13
  17  Lilian Alstrup (46,12) - Anny Sørensen (52,00)  49,06 -8   1 -0,20 12 -33  0,38 14
  7  Tove Lybeck Jensen (50,88) - Erik Munk Christiansen (48,24)  49,56 -9   -19  0,21 14 -34  0,33 15
  6  Per Lignell (45,40) - Lisbet Lignell (44,82)  45,11 0   -44  0,94 17 -57  1,27 16
  5  Kaj Skovmose (43,21) - Nete Madsen (48,95)  46,08 -2   -62  1,29 18 -62  1,23 17
  18  Ellen Svaneby (50,88) - Inge Kierulf Lassen (51,80)  51,34 -13   -35  0,48 16 -74  1,09 18
BridgeCentral, 10. januar 2017