Tirsdagsklubben - Par 3 (IMP), 3. januar 2017, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,21
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  8  Erling Andersen (34,13) - Vagn Hansen (38,47)  36,30 18   65 34 -1,02 1 65 -1,02 1
  6  Jakob Jacobsen (34,24) - Svend O Poulsen (35,96)  35,10 20   46 23 -0,55 2 46 -0,55 2
  5  Pia Borre Jakobsen (46,66) - Peder Filskov Schmidt (26,28)  36,47 17   40 16 -0,48 3 40 -0,48 3
  4  Anne Lene Boe (48,31) - Dorte Popenda (35,89)  42,10 6   34 11 -0,60 4 34 -0,60 4
  2  Bent Frandsen (45,09) - Jørgen Aakjær (45,23)  45,16 0   23 8 -0,49 5 23 -0,49 5
  9  Eigil V. Sørensen (45,63) - Jette Sofie Schødt (41,78)  43,71 3   8 -0,11 6 8 -0,11 6
  7  (Oversidder)                     
  16  Kaj Skovmose (43,26) - Nete Madsen (49,80)  46,53 -3   0 -0,06 7 0 -0,06 7
  12  Finn Hother Madsen (43,54) - Karin Hother Madsen (44,10)  43,82 3   -2  0,10 9 -2  0,10 9
  3  Per Jessen-Klixbüll (49,94) - Else Marie Hass (49,62)  49,78 -9   -6 -0,07 10 -6 -0,07 10
  14  Anne Mette Hørlück (52,00) - Hanna Bruun (52,00)  52,00 -14   -6 -0,16 10 -6 -0,16 10
  1  Lars Bank (47,68) - Lise Møller (46,98)  47,33 -4   -8  0,08 12 -8  0,08 12
  10  Per Lignell (44,37) - Lisbet Lignell (43,86)  44,11 2   -13  0,33 13 -13  0,33 13
  11  Hans Enevoldsen (51,70) - Erik Munk Christiansen (48,12)  49,91 -9   -15  0,12 14 -15  0,12 14
  13  Helle Friis (49,46) - Lone Markholt (45,59)  47,52 -5   -16  0,24 15 -16  0,24 15
  17  Anne Siri Bryhni (50,00) - Ulla Ravn (48,88)  49,44 -8   -29  0,44 16 -29  0,44 16
  18  Lilian Alstrup (45,54) - Anny Sørensen (52,00)  48,77 -7   -34  0,58 17 -34  0,58 17
  15  Ellen Svaneby (50,27) - Inge Kierulf Lassen (50,87)  50,57 -11   -39  0,61 18 -39  0,61 18
BridgeCentral, 3. januar 2017