Tirsdagsklubben - PAR 2, 13. december 2016, 7. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,17
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  7  Pia Borre Jakobsen (47,08) - Peder Filskov Schmidt (25,09)  36,09 54,81% 61,01% 37 20 -0,48 2 210 -2,53 1
  8  Jakob Jacobsen (34,58) - Svend O Poulsen (36,70)  35,64 55,04% 62,50% 42 34 -0,58 1 138 -0,52 2
  3  Erling Andersen (33,66) - Vagn Hansen (37,73)  35,69 55,02% 45,83% -14  0,71 13 112 -0,48 3
  5  Flemming Nielsen (43,85) - Inger Juncker (43,51)  43,68 50,79% 48,51% -5  0,18 11 109 -2,62 4
  18  Per Lignell (44,83) - Lisbet Lignell (45,20)  45,01 50,08% 55,36% 18 8 -0,41 5 55 -1,12 5
  15  Eigil V. Sørensen (45,44) - Jette Sofie Schødt (41,46)  43,45 50,91% 44,35% -19  0,51 17 53 -0,33 6
  17  Dorte Popenda (34,84) - Nete Madsen (49,39)  42,12 51,62% 45,54% -15  0,47 14 35 -0,68 7
  2  Bent Frandsen (44,75) - Jørgen Aakjær (44,81)  44,78 50,20% 45,24% -16  0,38 15 5 -0,04 8
  1  Finn Hother Madsen (44,09) - Karin Hother Madsen (44,07)  44,08 50,58% 50,00% 0  0,04 7 3  0,17 9
  9  (Oversidder)                     
  12  Tove Lybeck Jensen (50,80) - Erik Munk Christiansen (47,93)  49,36 47,78% 45,24% -16  0,20 15 -23 -0,42 11
  6  Anne Lene Boe (48,72) - Birger Bach-Hansen (49,50)  49,11 47,91% 50,00% 0 -0,16 7 -30 -0,30 12
  14  Helle Friis (49,45) - Lone Markholt (45,83)  47,64 48,69% 50,89% 3 -0,17 6 -41  0,07 13
  13  Lars Bank (46,86) - Lise Møller (47,26)  47,06 49,00% 49,70% -1 -0,05 10 -47  0,36 14
  10  Anne Siri Bryhni (50,31) - Ulla Ravn (49,13)  49,72 47,59% 48,51% -5 -0,07 11 -64  0,09 15
  16  Ellen Svaneby (52,00) - Inge Kierulf Lassen (52,00)  52,00 46,38% 61,01% 37 20 -1,13 2 -70  0,55 16
  4  Anne Mette Hørlück (52,00) - Hanna Bruun (52,00)  52,00 46,38% 44,05% -20  0,18 18 -111  1,31 17
  11  Per Jessen-Klixbüll (50,24) - Else Marie Hass (50,66)  50,45 47,20% 56,55% 22 11 -0,72 4 -117  1,69 18
BridgeCentral, 13. december 2016