Tirsdagsklubben - PAR 2, 6. december 2016, 6. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 46,15
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Pia Borre Jakobsen (47,54) - Peder Filskov Schmidt (25,20)  36,37 55,18% 58,04% 27 23 -0,22 2 173 -2,06 1
  5  Flemming Nielsen (43,40) - Inger Juncker (43,07)  43,23 51,54% 48,51% -5  0,23 13 114 -2,79 2
  14  Jakob Jacobsen (33,92) - Svend O Poulsen (36,04)  34,98 55,91% 47,32% -9  0,66 15 96  0,05 3
  17  Eigil V. Sørensen (45,69) - Jette Sofie Schødt (41,70)  43,70 51,30% 54,46% 15 11 -0,24 4 72 -0,84 4
  18  Dorte Popenda (35,38) - Nete Madsen (49,42)  42,40 51,98% 52,38% 8 -0,03 7 50 -1,15 5
  10  Per Lignell (45,01) - Lisbet Lignell (44,87)  44,94 50,64% 52,98% 10 -0,18 6 37 -0,72 6
  2  Bent Frandsen (45,65) - Jørgen Aakjær (45,71)  45,68 50,25% 61,90% 40 34 -0,90 1 21 -0,42 7
  4  Finn Hother Madsen (44,10) - Karin Hother Madsen (44,08)  44,09 51,09% 51,19% 4 -0,01 9 3  0,13 8
  9  (Oversidder)                     
  15  Tove Lybeck Jensen (51,29) - Erik Munk Christiansen (48,40)  49,85 48,04% 54,17% 14 8 -0,47 5 -7 -0,61 10
  8  Anne Lene Boe (48,05) - Birger Bach-Hansen (48,84)  48,45 48,78% 47,92% -7  0,07 14 -30 -0,14 11
  16  Helle Friis (50,18) - Lone Markholt (46,56)  48,37 48,82% 51,49% 5 -0,21 8 -44  0,24 12
  1  Lars Bank (46,26) - Lise Møller (47,29)  46,77 49,67% 50,00% 0 -0,03 10 -46  0,42 13
  12  Anne Siri Bryhni (50,84) - Ulla Ravn (49,67)  50,25 47,83% 54,76% 16 16 -0,54 3 -59  0,17 14
  7  Birthe Korshøj (51,36) - Hanne Hansen (51,36)  51,36 47,24% 49,11% -3 -0,14 12 -75  0,62 15
  6  Anne Mette Hørlück (52,00) - Hanna Bruun (52,00)  52,00 46,90% 45,24% -16  0,13 16 -91  1,13 16
  11  Ellen Svaneby (51,99) - Inge Kierulf Lassen (52,00)  51,99 46,90% 41,96% -27  0,38 18 -107  1,68 17
  13  Per Jessen-Klixbüll (49,84) - Else Marie Hass (50,27)  50,06 47,93% 42,86% -24  0,39 17 -139  2,41 18
BridgeCentral, 6. december 2016