Tirsdagsklubben - PAR 2, 29. november 2016, 5. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,86
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  8  Pia Borre Jakobsen (47,96) - Peder Filskov Schmidt (24,72)  36,34 54,55% 60,12% 34 32 -0,42 1 146 -1,84 1
  6  Erling Andersen (33,72) - Vagn Hansen (37,79)  35,75 54,86% 55,65% 19 5 -0,06 4 126 -1,19 2
  3  Flemming Nielsen (43,15) - Inger Juncker (42,82)  42,99 51,00% 46,73% -11  0,32 11 119 -3,03 3
  15  Jakob Jacobsen (33,53) - Svend O Poulsen (35,65)  34,59 55,48% 50,30% 1  0,39 9 105 -0,61 4
  16  Eigil V. Sørensen (45,56) - Ejnar Ørum Schmidt (34,24)  39,90 52,65% 50,89% 3  0,13 8 57 -0,60 5
  13  Kaj Skovmose (43,16) - Nete Madsen (49,58)  46,37 49,20% 55,65% 19 5 -0,48 4 42 -1,12 6
  1  Per Lignell (44,91) - Lisbet Lignell (45,00)  44,96 49,95% 56,85% 23 22 -0,52 2 27 -0,54 7
  4  Bent Frandsen (45,13) - Jørgen Aakjær (45,19)  45,16 49,84% 42,86% -24  0,52 15 -19  0,48 8
  5  Tove Lybeck Jensen (51,36) - Erik Munk Christiansen (48,47)  49,91 47,31% 48,21% -6 -0,07 10 -21 -0,14 9
  7  Anne Lene Boe (47,99) - Birger Bach-Hansen (48,77)  48,38 48,12% 43,15% -23  0,37 14 -23 -0,21 10
  9  Lars Bank (45,90) - Lise Møller (47,54)  46,72 49,01% 52,38% 8 -0,25 7 -46  0,44 11
  14  Helle Friis (51,02) - Lone Markholt (47,39)  49,20 47,68% 56,25% 21 15 -0,64 3 -49  0,45 12
  12  Birthe Korshøj (51,89) - Hanne Hansen (51,89)  51,89 46,25% 53,27% 11 -0,53 6 -72  0,77 13
  10  Anne Siri Bryhni (50,02) - Ulla Ravn (48,85)  49,43 47,56% 36,61% -45  0,82 16 -75  0,70 14
  2  Marian Thygesen (40,55) - Inge Kierulf Lassen (52,00)  46,27 49,25% 45,24% -16  0,30 13 -80  1,30 15
  11  Per Jessen-Klixbüll (49,74) - Else Marie Hass (50,16)  49,95 47,29% 45,83% -14  0,11 12 -115  2,02 16
BridgeCentral, 29. november 2016