Tirsdagsklubben - PAR 2, 22. november 2016, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,07
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Flemming Nielsen (44,92) - Inger Juncker (44,58)  44,75 50,17% 66,07% 54 32 -1,19 1 130 -3,35 1
  9  Pia Borre Jakobsen (48,79) - Peder Filskov Schmidt (24,97)  36,88 54,36% 61,31% 38 15 -0,52 3 112 -1,42 2
  6  Erling Andersen (34,19) - Vagn Hansen (38,26)  36,22 54,72% 61,01% 37 10 -0,47 4 107 -1,13 3
  11  Jakob Jacobsen (33,51) - Svend O Poulsen (35,98)  34,75 55,50% 59,82% 33 -0,32 5 104 -1,00 4
  8  Eigil V. Sørensen (46,33) - Ejnar Ørum Schmidt (35,75)  41,04 52,15% 62,50% 42 22 -0,77 2 54 -0,73 5
  1  Gurli Friis (47,44) - Nete Madsen (49,45)  48,44 48,20% 52,38% 8 -0,31 8 23 -0,64 6
  4  Bent Frandsen (45,32) - Jørgen Aakjær (45,38)  45,35 49,85% 52,38% 8 -0,19 8 5 -0,04 7
  10  Per Lignell (44,83) - Lisbet Lignell (44,33)  44,58 50,26% 41,37% -29  0,67 12 4 -0,02 8
  7  Anne Lene Boe (47,51) - Birger Bach-Hansen (48,29)  47,90 48,49% 42,86% -24  0,42 10 0 -0,58 9
  5  Finn Hother Madsen (44,08) - Karin Hother Madsen (44,06)  44,07 50,53% 53,27% 11 -0,21 7 -1  0,14 10
  15  Tove Lybeck Jensen (52,00) - Erik Munk Christiansen (49,11)  50,55 47,07% 55,65% 19 -0,64 6 -15 -0,07 11
  12  Anne Siri Bryhni (49,25) - Ulla Ravn (48,08)  48,66 48,08% 37,80% -41  0,77 15 -30 -0,12 12
  2  Inge Kierulf Lassen (51,66) - Lise Møller (47,13)  49,40 47,69% 42,26% -26  0,41 11 -54  0,69 13
  14  Helle Friis (50,21) - Lone Markholt (46,59)  48,40 48,22% 40,18% -33  0,60 13 -70  1,09 14
  16  Birthe Korshøj (50,76) - Hanne Hansen (50,76)  50,76 46,97% 31,85% -61  1,13 16 -83  1,29 15
  13  Per Jessen-Klixbüll (49,10) - Else Marie Hass (49,53)  49,32 47,73% 39,29% -36  0,63 14 -101  1,91 16
BridgeCentral, 22. november 2016