Tirsdagsklubben - Klubsølv, 08.11.2016, eftermiddag, 8. november 2016, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling - NS
Handicapgennemsnit: 43,82 - NS
(Middelscore: 189)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  7  Anne Lene Boe (47,74) - Birger Bach-Hansen (48,52)  48,13 47,58% 57,67% 218 8 -0,82 1
  8  Pia Borre Jakobsen (48,64) - Peder Filskov Schmidt (25,95)  37,29 53,67% 54,76% 207 6 -0,09 2
  2  Per Lignell (44,63) - Lisbet Lignell (43,31)  43,97 49,92% 53,44% 202 -0,29 3
  9  (Oversidder)               
  6  Erling Andersen (33,70) - Vagn Hansen (37,77)  35,73 54,55% 49,74% 188  0,39 5
  1  Flemming Nielsen (46,76) - Inger Juncker (46,42)  46,59 48,44% 49,21% 186 -0,06 6
  5  Finn Hother Madsen (43,39) - Karin Hother Madsen (43,37)  43,38 50,25% 46,03% 174  0,34 7
  3  Birthe Korshøj (50,73) - Hanne Hansen (50,73)  50,73 46,12% 45,77% 173  0,03 8
  4  Bent Frandsen (44,73) - Jørgen Aakjær (44,78)  44,75 49,48% 43,39% 164  0,50 9
Slutstilling - ØV
Handicapgennemsnit: 46,43 - ØV
(Middelscore: 189)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  14  Per Jessen-Klixbüll (48,85) - Else Marie Hass (49,27)  49,06 48,52% 53,17% 201 9 -0,38 1
  12  Anne Siri Bryhni (49,42) - Dorte Popenda (36,18)  42,80 52,04% 51,32% 194 6  0,06 2
  10  Tove Lybeck Jensen (52,00) - Erik Munk Christiansen (49,37)  50,68 47,60% 50,79% 192 2 -0,26 3
  16  Anne Mette Hørlück (51,89) - Hanna Bruun (51,89)  51,89 46,93% 50,79% 192 2 -0,31 3
  13  Helle Friis (52,00) - Lone Markholt (48,38)  50,19 47,88% 50,26% 190 -0,19 5
  11  Lars Bank (45,31) - Lise Møller (46,99)  46,15 50,15% 48,68% 184  0,12 6
  15  Jakob Jacobsen (33,38) - Svend O Poulsen (35,84)  34,61 56,65% 48,68% 184  0,65 6
  17  Gurli Friis (47,32) - Nete Madsen (49,28)  48,30 48,95% 48,41% 183  0,04 8
  18  Eigil V. Sørensen (46,47) - Jette Sofie Schødt (41,84)  44,16 51,28% 47,88% 181  0,28 9
BridgeCentral, 8. november 2016