Tirsdagsklubben - PAR 2, 1. november 2016, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,47
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  9  Erling Andersen (33,75) - Vagn Hansen (37,82)  35,78 54,68% 55,42% 13 -0,05 5 61 -0,76 1
  12  Anne Lene Boe (48,36) - Gurli Friis (48,33)  48,34 47,91% 59,17% 22 22 -0,81 1 52 -1,62 2
  1  Jakob Jacobsen (33,55) - Svend O Poulsen (36,01)  34,78 55,22% 57,50% 18 12 -0,16 3 37 -0,16 3
  6  Per Lignell (44,46) - Lisbet Lignell (43,54)  44,00 50,25% 51,67% 4 -0,10 7 37 -0,81 3
  7  Pia Borre Jakobsen (48,36) - Peder Filskov Schmidt (26,90)  37,63 53,68% 47,08% -7  0,47 10 37 -0,21 3
  14  Flemming Nielsen (47,19) - Inger Juncker (46,85)  47,02 48,63% 53,33% 8 -0,34 6 36 -1,07 6
  4  Anne Siri Bryhni (50,03) - Ulla Ravn (48,92)  49,48 47,30% 55,83% 14 8 -0,61 4 9 -0,66 7
  11  Bent Frandsen (44,49) - Jørgen Aakjær (44,54)  44,52 49,98% 46,67% -8  0,24 11 2  0,05 8
  10  (Oversidder)                     
  8  Eigil V. Sørensen (45,46) - Jette Sofie Schødt (40,83)  43,15 50,71% 36,67% -32  1,01 14 -4  0,46 10
  5  Birthe Korshøj (50,54) - Hanne Hansen (50,54)  50,54 46,73% 44,17% -14  0,18 13 -22  0,16 11
  13  Lars Bank (45,78) - Lise Møller (47,74)  46,76 48,76% 59,17% 22 22 -0,75 1 -24  0,27 12
  2  Dorte Popenda (36,86) - Inge Kierulf Lassen (51,34)  44,10 50,20% 45,83% -10  0,31 12 -38  1,00 13
  3  Anne Mette Hørlück (52,00) - Hanna Bruun (52,00)  52,00 45,95% 47,50% -6 -0,11 9 -46  0,53 14
BridgeCentral, 8. november 2016