Tirsdagsklubben - PAR 1, 11. oktober 2016, 6. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,42
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Jakob Jacobsen (34,75) - Svend O Poulsen (36,04)  35,40 55,35% 55,90% 17 -0,04 5 141 -1,03 1
  5  Erling Andersen (34,68) - Vagn Hansen (38,75)  36,72 54,64% 57,64% 22 14 -0,22 3 91 -0,18 2
  15  Finn Hother Madsen (43,31) - Karin Hother Madsen (43,29)  43,30 51,13% 50,00% 0  0,08 9 83 -1,66 3
  11  Pia Borre Jakobsen (48,57) - Peder Filskov Schmidt (29,75)  39,16 53,34% 59,72% 28 20 -0,48 2 74 -0,78 4
  4  Bent Frandsen (45,51) - Jørgen Aakjær (45,57)  45,54 49,94% 61,11% 32 30 -0,84 1 59 -1,50 5
  9  Kaj Skovmose (43,70) - Nete Madsen (49,49)  46,60 49,37% 56,60% 19 10 -0,54 4 32 -0,97 6
  10  Per Lignell (45,76) - Lisbet Lignell (44,79)  45,27 50,08% 48,26% -5  0,14 12 29 -0,90 7
  8  (Oversidder)                     
  7  Anne Lene Boe (48,66) - Birger Bach-Hansen (48,02)  48,34 48,44% 45,49% -13  0,22 14 -1 -0,18 9
  16  Per Jessen-Klixbüll (47,81) - Else Marie Hass (48,24)  48,03 48,61% 43,40% -19  0,39 15 -16 -0,34 10
  14  Tove Lybeck Jensen (51,85) - Erik Munk Christiansen (49,00)  50,43 47,33% 50,00% 0 -0,20 9 -20 -0,84 11
  3  Flemming Nielsen (48,05) - Inger Juncker (47,71)  47,88 48,69% 50,69% 2 -0,15 8 -26  0,24 12
  2  Lars Bank (44,79) - Lise Møller (46,47)  45,63 49,89% 46,53% -10  0,25 13 -27  0,72 13
  13  Anne Siri Bryhni (50,47) - Ulla Ravn (49,35)  49,91 47,61% 52,78% 8 -0,39 6 -27 -0,10 13
  6  Ellen Svaneby (51,65) - Inge Kierulf Lassen (51,70)  51,68 46,67% 51,39% 4 -0,35 7 -28 -0,60 15
  12  Helle Friis (49,31) - Lone Markholt (45,63)  47,47 48,91% 37,15% -37  0,88 16 -77  1,60 16
BridgeCentral, 11. oktober 2016