Tirsdagsklubben - PAR 1, 27. september 2016, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,23
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Finn Hother Madsen (43,06) - Karin Hother Madsen (43,04)  43,05 50,63% 51,04% 3 -0,03 9 91 -2,02 1
  6  Erling Andersen (33,69) - Vagn Hansen (37,76)  35,72 54,54% 51,39% 4  0,24 8 86 -0,72 2
  15  Jakob Jacobsen (34,72) - Svend O Poulsen (36,67)  35,69 54,55% 51,74% 5  0,21 6 70 -0,16 3
  14  Pia Borre Jakobsen (49,24) - Peder Filskov Schmidt (30,24)  39,74 52,39% 60,42% 30 14 -0,60 3 38 -0,37 4
  10  Per Lignell (45,78) - Lisbet Lignell (45,28)  45,53 49,30% 62,15% 35 30 -0,96 1 30 -0,96 5
  12  Ellen Svaneby (51,12) - Inge Kierulf Lassen (51,64)  51,38 46,19% 48,61% -4 -0,18 12 11 -0,96 6
  16  Kaj Skovmose (44,48) - Jens Wærum (35,67)  40,07 52,22% 61,11% 32 20 -0,67 2 10 -0,32 7
  4  Karl Svendsen (36,97) - Jørgen Aakjær (45,56)  41,26 51,58% 45,83% -12  0,43 13 9 -0,24 8
  11  Anne Siri Bryhni (49,82) - Dorte Popenda (38,23)  44,03 50,11% 51,74% 5 -0,12 6 6 -0,48 9
  8  (Oversidder)                     
  9  Per Jessen-Klixbüll (48,62) - Else Marie Hass (49,05)  48,83 47,54% 53,82% 11 10 -0,47 4 -7 -0,39 11
  7  Eigil V. Sørensen (45,24) - Jette Sofie Schødt (40,61)  42,92 50,70% 41,67% -24  0,68 15 -13  0,76 12
  13  Tove Lybeck Jensen (51,32) - Erik Munk Christiansen (49,54)  50,43 46,69% 49,31% -2 -0,20 11 -27 -0,29 13
  2  Lars Bank (43,77) - Lise Møller (46,47)  45,12 49,52% 44,79% -15  0,35 14 -32  0,82 14
  3  Flemming Nielsen (47,98) - Inger Juncker (47,64)  47,81 48,09% 52,43% 7 -0,32 5 -51  0,99 15
  5  Anne Mette Hørlück (51,87) - Hanna Bruun (51,77)  51,82 45,95% 40,63% -27  0,40 16 -51  0,27 15
BridgeCentral, 27. september 2016