Tirsdagsklubben - PAR 1, 20. september 2016, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,89
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  9  Finn Hother Madsen (43,53) - Karin Hother Madsen (43,51)  43,52 50,73% 56,94% 20 14 -0,46 3 88 -1,99 1
  12  Erling Andersen (34,12) - Vagn Hansen (38,19)  36,15 54,66% 60,42% 30 30 -0,43 1 82 -0,95 2
  6  Jakob Jacobsen (34,69) - Svend O Poulsen (36,64)  35,66 54,92% 54,51% 13 10  0,03 4 65 -0,37 3
  4  Bent Frandsen (46,16) - Jørgen Aakjær (45,79)  45,97 49,42% 52,43% 7 -0,23 6 21 -0,67 4
  2  Ellen Svaneby (51,18) - Inge Kierulf Lassen (50,66)  50,92 46,78% 47,57% -7 -0,06 13 15 -0,78 5
  15  Eigil V. Sørensen (44,72) - Jette Sofie Schødt (40,09)  42,41 51,32% 44,44% -16  0,51 15 11  0,08 6
  14  Pia Borre Jakobsen (49,38) - Peder Filskov Schmidt (29,94)  39,66 52,79% 54,17% 12 -0,10 5 8  0,23 7
  10  Dorte Popenda (37,73) - Ulla Ravn (48,70)  43,22 50,89% 52,43% 7 -0,12 6 1 -0,36 8
  8  (Oversidder)                     
  3  Per Lignell (45,65) - Lisbet Lignell (45,85)  45,75 49,54% 52,43% 7 -0,22 6 -5 0,00 10
  11  Lars Bank (43,35) - Lise Møller (46,39)  44,87 50,01% 48,96% -3  0,08 11 -17  0,47 11
  1  Per Jessen-Klixbüll (48,60) - Else Marie Hass (49,02)  48,81 47,91% 47,57% -7  0,03 13 -18  0,08 12
  7  Kaj Skovmose (44,54) - Nete Madsen (49,67)  47,11 48,82% 49,65% -1 -0,06 10 -22  0,34 13
  5  Anne Mette Hørlück (51,29) - Hanna Bruun (51,19)  51,24 46,61% 38,89% -32  0,58 16 -24 -0,13 14
  16  Tove Lybeck Jensen (52,00) - Erik Munk Christiansen (50,39)  51,20 46,64% 57,99% 23 20 -0,85 2 -25 -0,10 15
  13  Helle Friis (48,68) - Lone Markholt (44,99)  46,83 48,96% 48,26% -5  0,05 12 -38  0,74 16
BridgeCentral, 20. september 2016