Tirsdagsklubben - PAR 1, 13. september 2016, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,24
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Finn Hother Madsen (44,48) - Karin Hother Madsen (44,46)  44,47 50,41% 63,10% 44 22 -0,95 2 68 -1,53 1
  13  Jakob Jacobsen (35,54) - Svend O Poulsen (37,49)  36,52 54,65% 66,07% 54 32 -0,85 1 52 -0,40 2
  6  Erling Andersen (34,34) - Vagn Hansen (38,42)  36,38 54,72% 57,74% 26 10 -0,23 4 52 -0,52 2
  2  Eigil V. Sørensen (44,77) - Jette Sofie Schødt (40,14)  42,45 51,49% 52,08% 7 -0,04 5 27 -0,43 4
  15  Ellen Svaneby (51,90) - Lisbeth Porsborg (41,20)  46,55 49,30% 58,93% 30 15 -0,72 3 22 -0,72 5
  4  Bent Frandsen (45,86) - Jørgen Aakjær (45,49)  45,68 49,77% 45,83% -14  0,29 10 14 -0,44 6
  5  Anne Mette Hørlück (51,40) - Hanna Bruun (51,30)  51,35 46,74% 48,21% -6 -0,11 8 8 -0,71 7
  10  Pia Borre Jakobsen (47,99) - Peder Filskov Schmidt (30,23)  39,11 53,27% 48,81% -4  0,33 7 -4  0,33 8
  8  Karen-Vibeke Thorsted (50,43) - Ulla Ravn (48,42)  49,43 47,77% 44,05% -20  0,28 12 -6 -0,24 9
  9  Per Jessen-Klixbüll (48,91) - Else Marie Hass (49,33)  49,12 47,93% 52,08% 7 -0,31 5 -11  0,05 10
  11  Per Lignell (45,38) - Lisbet Lignell (45,44)  45,41 49,91% 42,26% -26  0,57 15 -12  0,22 11
  3  Lars Bank (43,31) - Lise Møller (46,05)  44,68 50,30% 45,83% -14  0,33 10 -14  0,39 12
  7  Kaj Skovmose (44,13) - Nete Madsen (49,47)  46,80 49,17% 43,75% -21  0,41 13 -21  0,41 13
  16  Helle Friis (48,60) - Lone Markholt (44,92)  46,76 49,19% 42,56% -25  0,50 14 -33  0,69 14
  12  Hans Enevoldsen (51,31) - Erik Munk Christiansen (50,01)  50,66 47,11% 41,96% -27  0,38 16 -48  0,75 15
  14  Flemming Nielsen (48,62) - Inger Juncker (48,28)  48,45 48,29% 46,73% -11  0,12 9 -58  1,32 16
BridgeCentral, 13. september 2016