Tirsdagsklubben - PAR 3, 23. februar 2016, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 46,17
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  12  Erling Andersen (37,25) - Vagn Hansen (40,92)  39,09 53,78% 65,63% 45 30 -0,89 1 45 -0,89 1
  10  Pia Borre Jakobsen (47,35) - Peder Filskov Schmidt (27,87)  37,61 54,57% 62,15% 35 20 -0,57 2 35 -0,57 2
  16  Ellen Svaneby (50,30) - Inge Kierulf Lassen (49,34)  49,82 48,05% 56,25% 18 14 -0,61 3 18 -0,61 3
  9  Flemming Nielsen (48,06) - Inger Juncker (49,08)  48,57 48,72% 55,90% 17 10 -0,54 4 17 -0,54 4
  13  Aase Nielsen (46,37) - Lilian Alstrup (43,71)  45,04 50,60% 51,74% 5 -0,08 5 5 -0,08 5
  5  Nina Schmidt (47,71) - Lone Markholt (45,62)  46,66 49,74% 50,69% 2 -0,07 6 2 -0,07 6
  8  (Oversidder)                     
  6  Eigil V. Sørensen (45,95) - Jette Sofie Schødt (40,87)  43,41 51,47% 49,65% -1  0,14 8 -1  0,14 8
  15  Tove Lybeck Jensen (51,47) - Erik Munk Christiansen (49,46)  50,46 47,71% 49,65% -1 -0,15 8 -1 -0,15 8
  14  Kaj Skovmose (43,79) - Jens Wærum (35,33)  39,56 53,52% 48,96% -3  0,34 10 -3  0,34 10
  2  Anne Mette Hørlück (51,78) - Hanna Bruun (51,62)  51,70 47,05% 47,57% -7 -0,04 11 -7 -0,04 11
  3  Per Jessen-Klixbüll (48,66) - Else Marie Hass (48,92)  48,79 48,60% 47,57% -7  0,08 11 -7  0,08 11
  11  Per Lignell (47,72) - Lisbet Lignell (47,61)  47,67 49,20% 47,22% -8  0,15 13 -8  0,15 13
  7  Anne Lene Boe (49,21) - Birger Bach-Hansen (48,70)  48,95 48,52% 46,53% -10  0,15 14 -10  0,15 14
  1  Lars Bank (42,56) - Lise Møller (45,58)  44,07 51,12% 45,49% -13  0,42 15 -13  0,42 15
  4  Anne Siri Bryhni (51,98) - Ulla Ravn (50,36)  51,17 47,33% 41,67% -24  0,42 16 -24  0,42 16
Handicapsum = -1,25
BridgeCentral, 23. februar 2016