Tirsdagsklubben - butler-par, 9. februar 2016, 6. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,93
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  15  Pia Borre Jakobsen (48,04) - Peder Filskov Schmidt (28,22)  38,13 16   58 36 -0,91 1 144 -1,67 1
  6  Erling Andersen (36,72) - Vagn Hansen (40,39)  38,56 15   -10  0,53 12 138 -1,47 2
  17  Finn Hother Madsen (46,42) - Karin Hother Madsen (46,42)  46,42 -1   13 -0,30 7 118 -3,11 3
  5  Nina Schmidt (48,15) - Lone Markholt (46,39)  47,27 -3   22 8 -0,53 5 94 -2,06 4
  13  Tove Lybeck Jensen (51,53) - Erik Munk Christiansen (50,14)  50,84 -10   24 11 -0,73 4 63 -2,48 5
  14  Jakob Jacobsen (34,63) - Svend O Poulsen (36,99)  35,81 20   17  0,07 6 60  1,35 6
  2  Lars Bank (43,02) - Lise Møller (45,62)  44,32 3   5 -0,04 8 59 -0,95 7
  7  Anne Lene Boe (48,06) - Birger Bach-Hansen (47,55)  47,81 -4   -18  0,31 13 3 -0,91 8
  16  Eigil V. Sørensen (46,71) - Jette Sofie Schødt (41,63)  44,17 4   39 24 -0,76 2 -15  0,83 9
  18  Ellen Svaneby (50,07) - Inge Kierulf Lassen (49,26)  49,67 -7   -18  0,23 13 -19 -0,15 10
  9  Anne Siri Bryhni (51,40) - Ulla Ravn (49,59)  50,50 -9   -36  0,58 16 -20 -0,27 11
  3  Aase Nielsen (46,14) - Lilian Alstrup (43,67)  44,90 2   0  0,04 9 -24  0,62 12
  1  Per Jessen-Klixbüll (48,74) - Else Marie Hass (49,01)  48,87 -6   -2 -0,08 10 -41  0,07 13
  12  Kaj Skovmose (44,46) - Nete Madsen (49,30)  46,88 -2   29 16 -0,66 3 -57  1,48 14
  8  Anne Mette Hørlück (51,01) - Hanna Bruun (50,85)  50,93 -10   -46  0,77 18 -62  0,60 15
  10  Flemming Nielsen (46,49) - Inger Juncker (47,51)  47,00 -2   -39  0,79 17 -79  1,30 16
  11  Per Lignell (48,91) - Lisbet Lignell (49,23)  49,07 -6   -4 -0,05 11 -80  0,76 17
  4  Bent Frandsen (45,71) - Jørgen Aakjær (45,56)  45,63 1   -34  0,74 15 -90  1,97 18
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 9. februar 2016