Tirsdagsklubben - butler-par, 2. februar 2016, 5. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,58
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  4  Erling Andersen (37,30) - Vagn Hansen (40,97)  39,14 13   40 34 -0,58 1 148 -2,00 1
  11  Finn Hother Madsen (46,82) - Karin Hother Madsen (46,82)  46,82 -2   16 -0,40 6 105 -2,81 2
  7  Pia Borre Jakobsen (49,01) - Peder Filskov Schmidt (30,26)  39,64 12   18 8 -0,13 5 86 -0,75 3
  17  Nina Schmidt (48,05) - Lone Markholt (45,64)  46,84 -3   -11  0,18 15 72 -1,53 4
  10  Lars Bank (42,15) - Lise Møller (44,82)  43,49 4   -33  0,80 17 54 -0,92 5
  14  Jakob Jacobsen (34,67) - Svend O Poulsen (37,02)  35,84 19   21 14 -0,03 3 43  1,28 6
  13  Tove Lybeck Jensen (51,19) - Erik Munk Christiansen (50,32)  50,76 -10   -4 -0,14 12 39 -1,75 7
  8  Anne Lene Boe (49,55) - Birger Bach-Hansen (49,04)  49,30 -7   21 14 -0,61 3 21 -1,22 8
  12  Anne Siri Bryhni (51,78) - Ulla Ravn (49,97)  50,87 -11   7 -0,38 9 16 -0,85 9
  9  (Oversidder)                     
  2  Ellen Svaneby (49,92) - Dorte Popenda (36,28)  43,10 5   -2  0,15 11 -1 -0,38 11
  18  Anne Mette Hørlück (51,72) - Jens Hørlück (43,33)  47,53 -4   29 23 -0,71 2 -16 -0,17 12
  3  Per Jessen-Klixbüll (48,53) - Else Marie Hass (48,79)  48,66 -6   -16  0,21 16 -39  0,15 13
  16  Flemming Nielsen (46,98) - Inger Juncker (48,00)  47,49 -4   12 -0,34 7 -40  0,50 14
  15  Eigil V. Sørensen (46,44) - Jette Sofie Schødt (41,37)  43,91 3   -9  0,27 14 -54  1,59 15
  5  Bent Frandsen (45,94) - Jørgen Aakjær (45,78)  45,86 -1   10 -0,23 8 -56  1,23 16
  1  Per Lignell (49,25) - Lisbet Lignell (49,63)  49,44 -8   -6 -0,04 13 -76  0,80 17
  6  Kaj Skovmose (43,64) - Nete Madsen (48,59)  46,12 -1   -45  0,95 18 -86  2,14 18
Handicapsum = -1,03
BridgeCentral, 2. februar 2016