Tirsdagsklubben - butler-par, 19. januar 2016, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,87
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  12  Nina Schmidt (48,78) - Lone Markholt (46,59)  47,69 -4   32 16 -0,77 3 78 -1,71 1
  18  Finn Hother Madsen (48,66) - Karin Hother Madsen (48,66)  48,66 -6   43 29 -1,05 1 57 -1,62 2
  17  Lars Bank (43,16) - Lise Møller (45,33)  44,25 3   -4  0,16 11 55 -1,05 3
  3  Pia Borre Jakobsen (49,98) - Peder Filskov Schmidt (32,19)  41,08 10   43 29 -0,72 1 50 -0,45 4
  13  Tove Lybeck Jensen (50,45) - Erik Munk Christiansen (50,57)  50,51 -9   -6 -0,07 12 49 -1,50 5
  4  Erling Andersen (38,44) - Vagn Hansen (42,11)  40,27 11   13 -0,04 7 47 -0,32 6
  5  Anne Lene Boe (48,86) - Birger Bach-Hansen (48,36)  48,61 -5   14 -0,42 6 41 -1,32 7
  15  Eigil V. Sørensen (45,40) - Jette Sofie Schødt (40,32)  42,86 6   17 8 -0,24 5 11  0,05 8
  11  Dorte Popenda (37,19) - Ulla Ravn (50,43)  43,81 4   29 11 -0,54 4 9 -0,55 9
  2  Jakob Jacobsen (34,22) - Svend O Poulsen (36,57)  35,39 21   -1  0,47 10 3  1,33 10
  16  Ellen Svaneby (50,14) - Inge Kierulf Lassen (49,48)  49,81 -8   2 -0,21 8 1 -0,53 11
  9  (Oversidder)                     
  7  Aase Nielsen (46,79) - Lilian Alstrup (43,12)  44,96 2   -9  0,23 13 -9  0,27 13
  10  Per Jessen-Klixbüll (48,75) - Else Marie Hass (49,01)  48,88 -6   -15  0,19 15 -34  0,35 14
  1  Flemming Nielsen (46,77) - Inger Juncker (47,79)  47,28 -3   -12  0,20 14 -40  0,70 15
  14  Kaj Skovmose (43,02) - Nete Madsen (47,52)  45,27 1   -28  0,63 16 -41  1,20 16
  6  Anne Mette Hørlück (51,19) - Hanna Bruun (50,32)  50,76 -10   -34  0,52 17 -45  0,54 17
  8  Peer Dahl Junker (49,61) - Lisbet Lignell (49,94)  49,78 -8   -36  0,61 18 -77  1,20 18
Handicapsum = -1,03
BridgeCentral, 20. januar 2016