Tirsdagsklubben - butler-par, 12. januar 2016, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,58
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  8  Lars Bank (43,60) - Lise Møller (45,74)  44,67 2   21 -0,41 5 59 -1,21 1
  12  Nina Schmidt (49,32) - Ejnar Ørum Schmidt (35,51)  42,42 6   22 10 -0,33 4 46 -0,94 2
  4  Erling Andersen (39,24) - Vagn Hansen (42,91)  41,08 9   47 32 -0,80 1 34 -0,28 3
  5  Anne Lene Boe (49,74) - Birger Bach-Hansen (49,23)  49,48 -8   31 22 -0,82 2 27 -0,90 4
  14  Finn Hother Madsen (48,86) - Karin Hother Madsen (48,86)  48,86 -7   3 -0,20 8 14 -0,57 5
  13  Pia Borre Jakobsen (49,32) - Peder Filskov Schmidt (31,94)  40,63 10   -26  0,76 14 7  0,27 6
  11  Jakob Jacobsen (33,92) - Svend O Poulsen (36,27)  35,10 21   7  0,30 6 4  0,86 7
  7  Aase Nielsen (47,57) - Lilian Alstrup (43,68)  45,63 0   26 15 -0,55 3 0  0,03 8
  10  Ellen Svaneby (49,53) - Inge Kierulf Lassen (48,87)  49,20 -7   -36  0,61 16 -1 -0,32 9
  3  Anne Mette Hørlück (51,18) - Hanna Bruun (50,31)  50,75 -10   -11  0,01 11 -11  0,01 10
  6  Kaj Skovmose (42,88) - Dorte Popenda (36,85)  39,86 11   5  0,14 7 -13  0,57 11
  9  Per Jessen-Klixbüll (48,69) - Else Marie Hass (48,96)  48,83 -7   -9  0,05 9 -19  0,16 12
  15  Anne Siri Bryhni (51,41) - Ulla Ravn (50,06)  50,73 -10   -28  0,37 15 -20 -0,01 13
  1  Flemming Nielsen (46,63) - Inger Juncker (47,65)  47,14 -3   -10  0,15 10 -28  0,51 14
  16  Peer Dahl Junker (49,25) - Lisbet Lignell (49,68)  49,46 -8   -25  0,36 13 -41  0,60 15
  2  Bent Frandsen (45,46) - Jørgen Aakjær (45,31)  45,38 0   -17  0,37 12 -59  1,35 16
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 12. januar 2016