Tirsdagsklubben - butler-par, 5. januar 2016, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 46,15
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  15  Tove Lybeck Jensen (51,88) - Erik Munk Christiansen (52,00)  51,94 -12   55 34 -1,43 1 55 -1,43 1
  16  Lars Bank (44,98) - Lise Møller (46,54)  45,76 1   38 23 -0,80 2 38 -0,80 2
  14  Ellen Svaneby (50,45) - Inge Kierulf Lassen (49,79)  50,12 -8   35 16 -0,92 3 35 -0,92 3
  13  Pia Borre Jakobsen (50,33) - Peder Filskov Schmidt (31,94)  41,14 10   33 11 -0,49 4 33 -0,49 4
  17  Nina Schmidt (49,57) - Lone Markholt (46,98)  48,28 -4   24 8 -0,61 5 24 -0,61 5
  6  Finn Hother Madsen (49,23) - Karin Hother Madsen (49,23)  49,23 -6   11 -0,37 6 11 -0,37 6
  11  Anne Siri Bryhni (51,79) - Ulla Ravn (50,44)  51,12 -10   8 -0,39 7 8 -0,39 7
  9  (Oversidder)                     
  8  Jakob Jacobsen (33,36) - Svend O Poulsen (35,71)  34,53 23   -3  0,56 9 -3  0,56 9
  5  Anne Lene Boe (50,19) - Birger Bach-Hansen (49,68)  49,93 -8   -4 -0,08 10 -4 -0,08 10
  18  Eigil V. Sørensen (45,12) - Jette Sofie Schødt (40,04)  42,58 7   -6  0,28 11 -6  0,28 11
  10  Per Jessen-Klixbüll (48,59) - Else Marie Hass (48,86)  48,72 -5   -10  0,10 12 -10  0,10 12
  3  Erling Andersen (38,72) - Vagn Hansen (42,39)  40,56 11   -13  0,52 13 -13  0,52 13
  7  Peer Dahl Junker (49,02) - Lisbet Lignell (48,50)  48,76 -5   -16  0,23 14 -16  0,23 14
  4  Flemming Nielsen (46,27) - Inger Juncker (47,29)  46,78 -1   -18  0,36 15 -18  0,36 15
  12  Kaj Skovmose (43,17) - Nete Madsen (47,06)  45,12 2   -18  0,43 15 -18  0,43 15
  1  Aase Nielsen (47,98) - Lilian Alstrup (43,09)  45,54 1   -26  0,59 17 -26  0,59 17
  2  Bent Frandsen (44,48) - Jørgen Aakjær (44,33)  44,41 3   -42  0,98 18 -42  0,98 18
Handicapsum = -1,03
BridgeCentral, 5. januar 2016