Klub32 - IMP - PAR, 23. november 2017, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 7,95
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  14  Jan Pedersen (7,65) - Mads Krøjgaard (-0,66)   3,50 83   314 32 -0,65 1 359 -0,65 1
  10  Keld Grann (6,88) - Benny Marquart (10,72)   8,80 -16   155 22 -0,48 2 192 -0,48 2
  8  Morten Stege (2,90) - Nils Mønsted (4,33)   3,61 81   139 15 -0,16 3 178 -0,16 3
  12  Emil Jepsen (9,09) - Morten Bilde (6,33)   7,71 4   129 10 -0,35 4 129 -0,35 4
  16  Jørgen Cilleborg Hansen (4,88) - Steen Schou (3,38)   4,13 71   120 -0,14 6 109 -0,14 5
  6  Jens Kofoed (0,96) - Henrik Caspersen (4,07)   2,52 101   112 -0,03 7 93 -0,03 6
  9  Marlene Henneberg (8,50) - Jens Ove Henneberg (6,88)   7,69 5   125 -0,34 5 56 -0,34 7
  4  Niels Krøjgaard (1,96) - Arne Mohr (3,08)   2,52 101   -14  0,33 11 7  0,33 8
  5  Camilla Bo Krefeld (-0,40) - Johan Hammelev (7,48)   3,54 82   14  0,19 9 -4  0,19 9
  15  Danny Hansen (19,86) - Thomas Hahn (14,69)  17,27 -174   46 -0,62 8 -20 -0,62 10
  3  Preben Taasti (11,75) - Niels Henriksen (10,26)  11,01 -57   -4 -0,15 10 -71 -0,15 11
  2  Emil Buus Thomsen (10,29) - Troels Buus Thomsen (15,11)  12,70 -89   -164  0,21 14 -82  0,21 12
  1  Majka Cilleborg Bilde (9,43) - Dorte Cilleborg (8,92)   9,18 -23   -130  0,30 12 -111  0,30 13
  11  Trine Bilde (2,14) - Tom Nørgaard (4,12)   3,13 90   -152  0,68 13 -121  0,68 14
  13  Søren Caspersen (14,62) - Søren Cilleborg Bilde (13,06)  13,84 -110   -220  0,31 15 -225  0,31 15
  7  Vagn Søndergaard (15,12) - Per Ebdrup (16,90)  16,01 -151   -470  0,90 16 -489  0,90 16
BridgeCentral, 28. november 2017