Klub32 - PAR, 27. april 2017, 5. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 8,96
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  13  Jørgen Cilleborg Hansen (4,13) - Steen Schou (-2,39)   0,87 54,32% 51,19% 5  0,29 8 154 -1,78 1
  3  Peter Barsøe (14,21) - Tom Nørgaard (4,35)   9,28 49,83% 58,57% 36 32 -0,81 1 91 -2,72 2
  11  Dorte Cilleborg (12,96) - Morten Bilde (2,36)   7,66 50,70% 55,00% 21 15 -0,40 3 71 -1,24 3
  4  Jan Pedersen (6,20) - Jørgen Anker Pabst (13,30)   9,75 49,58% 47,38% -11  0,20 12 34  0,41 4
  1  Marlene Henneberg (8,13) - Jens Ove Henneberg (7,04)   7,58 50,74% 57,62% 32 22 -0,64 2 18 -0,11 5
  12  Preben Taasti (16,26) - Lars Peter Damgaard (6,10)  11,18 48,82% 43,81% -26  0,47 14 5  0,38 6
  10  Torben Rosell (16,38) - Henrik Caspersen (6,13)  11,25 48,78% 40,00% -42  0,82 16 -1  0,45 7
  5  Camilla Bo Krefeld (4,50) - Johan Hammelev (11,87)   8,18 50,42% 50,00% 0  0,04 10 -4  0,11 8
  14  Morten Stege (5,79) - Nils Mønsted (4,42)   5,11 52,06% 52,86% 12 5 -0,07 4 -5  0,97 9
  7  Keld Grann (4,26) - Benny Marquart (12,57)   8,41 50,30% 47,62% -10  0,25 11 -27  0,04 10
  2  Henrik Schmidt (15,69) - Jesper Bechsgaard (10,30)  12,99 47,85% 45,00% -21  0,27 13 -38 -0,30 11
  15  Lars Tofte (3,03) - Emil Jepsen (6,42)   4,73 52,26% 43,57% -27  0,81 15 -40  0,87 12
  9  Bas van Engelen (7,06) - Malene Holm Christensen (16,52)  11,79 48,49% 51,19% 5 -0,25 8 -47  0,25 13
  6  Emil Buus Thomsen (10,02) - Majka Cilleborg Bilde (15,24)  12,63 48,05% 51,43% 6 -0,31 7 -59  0,48 14
  16  Hans Kristian Sørensen (7,25) - Niels Henriksen (8,71)   7,98 50,53% 52,86% 12 5 -0,22 4 -65  1,48 15
  8  Rasmus Rask Jepsen (8,88) - Søren Cilleborg Bilde (19,23)  14,05 47,29% 51,90% 8 -0,43 6 -83  0,63 16
BridgeCentral, 27. april 2017