Klub32 - IMP, 15. december 2016, 5. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 8,24
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  13  Jens Kofoed (2,59) - Henrik Caspersen (4,23)   3,41 90   93 -0,01 6 997 -1,73 1
  5  Lars Tofte (1,13) - Emil Jepsen (5,37)   3,25 93   279 22 -0,52 2 574 -0,92 2
  8  Jan Pedersen (4,95) - Lida Hulgaard (8,58)   6,77 27   -332  1,01 16 522 -0,31 3
  4  Dorte Cilleborg (11,91) - Morten Bilde (1,65)   6,78 27   -6  0,09 9 488 -1,33 4
  6  Henrik Schmidt (17,25) - Jesper Bechsgaard (11,30)  14,28 -113   163 10 -0,78 4 149 -2,20 5
  2  Peter Barsøe (15,91) - Tom Nørgaard (4,55)  10,23 -37   -255  0,61 14 147 -0,05 6
  11  Marlene Henneberg (7,50) - Jens Ove Henneberg (6,07)   6,78 27   96 -0,19 5 94  0,18 7
  16  Peter Jepsen (6,17) - Søren Caspersen (14,77)  10,47 -42   22 -0,18 7 -13 -0,75 8
  14  Camilla Bo Krefeld (-1,42) - Johan Hammelev (5,79)   2,19 113   382 32 -0,76 1 -18  1,60 9
  3  Keld Grann (10,57) - Preben Taasti (10,63)  10,60 -44   -40 -0,01 10 -84 -0,79 10
  1  Niels Krøjgaard (4,94) - Lars Peter Damgaard (12,23)   8,58 -6   21 -0,08 8 -289  0,73 11
  7  Rasmus Rask Jepsen (7,87) - Søren Cilleborg Bilde (18,45)  13,16 -92   187 15 -0,79 3 -325 -0,54 12
  10  Bas van Engelen (10,73) - Malene Holm Christensen (16,91)  13,82 -104   -261  0,44 15 -498 -0,12 13
  12  Hans Kristian Sørensen (6,04) - Niels Henriksen (8,47)   7,26 18   -175  0,54 13 -502  1,83 14
  15  Emil Buus Thomsen (11,76) - Steen Schou (3,80)   7,78 9   -102  0,31 12 -570  1,92 15
  9  Morten Stege (6,07) - Nils Mønsted (6,79)   6,43 34   -72  0,30 11 -672  2,48 16
BridgeCentral, 15. december 2016