Klub32 - IMP, 8. december 2016, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 7,96
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  13  Jens Kofoed (3,02) - Henrik Caspersen (4,58)   3,80 78   462 32 -1,08 1 904 -1,72 1
  8  Jan Pedersen (5,21) - Mads Krøjgaard (0,91)   3,06 92   421 22 -0,93 2 854 -1,33 2
  4  Dorte Cilleborg (13,16) - Morten Bilde (2,66)   7,91 1   399 15 -1,12 3 494 -1,43 3
  2  Peter Barsøe (16,05) - Tom Nørgaard (3,23)   9,64 -31   41 -0,20 7 402 -0,66 4
  5  Lars Tofte (0,65) - Emil Jepsen (4,89)   2,77 97   -72  0,48 9 295 -0,40 5
  11  Marlene Henneberg (6,69) - Jens Ove Henneberg (5,26)   5,98 37   -151  0,53 11 -2  0,37 6
  6  Henrik Schmidt (17,69) - Jesper Bechsgaard (11,74)  14,72 -126   30 -0,44 8 -14 -1,42 7
  16  Peter Jepsen (6,04) - Majka Cilleborg Bilde (15,78)  10,91 -55   -103  0,14 10 -35 -0,57 8
  3  Keld Grann (10,98) - Benny Marquart (13,34)  12,16 -78   67 -0,41 6 -44 -0,78 9
  10  Bas van Engelen (11,28) - Malene Holm Christensen (17,45)  14,36 -120   140 10 -0,73 4 -237 -0,56 10
  1  Niels Krøjgaard (2,73) - Lars Peter Damgaard (12,60)   7,67 6   -332  0,95 15 -310  0,81 11
  12  Hans Kristian Sørensen (5,03) - Niels Henriksen (7,46)   6,24 32   -336  1,04 16 -327  1,29 12
  14  Camilla Bo Krefeld (-1,29) - Johan Hammelev (5,91)   2,31 105   -152  0,73 12 -400  2,35 13
  15  Jørgen Cilleborg Hansen (10,61) - Steen Schou (4,02)   7,31 12   90 -0,22 5 -468  1,61 14
  7  Rasmus Rask Jepsen (7,43) - Søren Cilleborg Bilde (18,96)  13,19 -98   -255  0,44 14 -512  0,25 15
  9  Morten Stege (5,23) - Nils Mønsted (5,50)   5,37 48   -249  0,84 13 -600  2,19 16
BridgeCentral, 9. december 2016