Klub32 - IMP, 1. december 2016, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 7,46
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  13  Jens Kofoed (2,73) - Henrik Caspersen (4,29)   3,51 74   -26  0,28 10 442 -0,64 1
  8  Jan Pedersen (5,02) - Mads Krøjgaard (0,72)   2,87 86   19  0,19 8 433 -0,40 2
  5  Lars Tofte (0,94) - Emil Jepsen (5,18)   3,06 82   183 22 -0,28 2 367 -0,88 3
  2  Trine Bilde (3,49) - Tom Nørgaard (2,64)   3,06 82   71  0,03 7 361 -0,46 4
  11  Marlene Henneberg (6,63) - Jens Ove Henneberg (5,20)   5,91 29   7  0,06 9 149 -0,16 5
  4  Dorte Cilleborg (13,66) - Morten Bilde (2,87)   8,27 -15   176 15 -0,54 3 95 -0,30 6
  16  Emil Buus Thomsen (10,65) - Peter Jepsen (7,80)   9,23 -33   117 -0,42 6 68 -0,71 7
  1  Niels Krøjgaard (3,22) - Lars Peter Damgaard (12,96)   8,09 -12   161 10 -0,49 4 22 -0,15 8
  12  Hans Kristian Sørensen (4,65) - Niels Henriksen (7,09)   5,87 30   -254  0,80 16 9  0,25 9
  6  Henrik Schmidt (18,50) - Jesper Bechsgaard (11,63)  15,06 -142   143 -0,80 5 -44 -0,98 10
  3  Keld Grann (10,86) - Benny Marquart (14,09)  12,48 -94   -135  0,12 13 -111 -0,37 11
  14  Camilla Bo Krefeld (-0,99) - Johan Hammelev (6,21)   2,61 91   196 32 -0,30 1 -248  1,63 12
  7  Rasmus Rask Jepsen (7,42) - Søren Cilleborg Bilde (18,92)  13,17 -107   -107  0,00 12 -257 -0,19 13
  9  Morten Stege (4,88) - Nils Mønsted (6,01)   5,45 38   -88  0,35 11 -351  1,35 14
  10  Bas van Engelen (10,95) - Malene Holm Christensen (17,32)  14,14 -125   -240  0,33 15 -377  0,17 15
  15  Jørgen Cilleborg Hansen (9,93) - Steen Schou (3,35)   6,64 15   -223  0,67 14 -558  1,83 16
BridgeCentral, 2. december 2016