Klub32 - IMP, 24. november 2016, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 8,17
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  13  Jens Kofoed (3,05) - Henrik Caspersen (4,12)   3,59 86   194 15 -0,31 3 468 -0,92 1
  8  Jan Pedersen (3,92) - Mads Krøjgaard (0,73)   2,33 109   274 32 -0,46 1 414 -0,59 2
  2  Trine Bilde (6,19) - Tom Nørgaard (3,93)   5,06 58   174 10 -0,33 4 290 -0,49 3
  12  Hans Kristian Sørensen (4,50) - Niels Henriksen (6,93)   5,71 46   58 -0,03 6 263 -0,55 4
  5  Lars Tofte (1,33) - Mathilde Thorsen (24,50)  12,91 -88   50 -0,39 7 184 -0,59 5
  11  Marlene Henneberg (6,89) - Jens Ove Henneberg (5,46)   6,17 37   129 -0,26 5 142 -0,22 6
  3  Preben Taasti (11,53) - Benny Marquart (13,11)  12,32 -77   -118  0,11 12 24 -0,49 7
  16  Peter Jepsen (8,02) - Majka Cilleborg Bilde (16,00)  12,01 -72   5 -0,22 8 -49 -0,28 8
  4  Dorte Cilleborg (13,17) - Morten Bilde (2,21)   7,69 9   -167  0,50 14 -81  0,23 9
  10  Bas van Engelen (10,44) - Malene Holm Christensen (15,16)  12,80 -86   -271  0,52 15 -137 -0,15 10
  1  Niels Krøjgaard (3,49) - Lars Peter Damgaard (13,02)   8,26 -2   -2  0,00 9 -139  0,34 11
  7  Rasmus Rask Jepsen (7,34) - Søren Cilleborg Bilde (18,83)  13,09 -92   -122  0,09 13 -150 -0,20 12
  6  Henrik Schmidt (18,81) - Jesper Bechsgaard (11,94)  15,38 -134   -23 -0,31 10 -187 -0,18 13
  9  Morten Stege (5,39) - Nils Mønsted (6,25)   5,82 44   221 22 -0,50 2 -263  0,99 14
  15  Jørgen Cilleborg Hansen (9,53) - Steen Schou (2,95)   6,24 36   -106  0,40 11 -335  1,16 15
  14  Camilla Bo Krefeld (-2,20) - Johan Hammelev (5,00)   1,40 126   -296  1,19 16 -444  1,93 16
BridgeCentral, 24. november 2016