Klub32 - IMP, 17. november 2016, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 7,58
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  13  Jens Kofoed (4,02) - Henrik Caspersen (5,08)   4,55 57   274 32 -0,61 1 274 -0,61 1
  12  Hans Kristian Sørensen (5,15) - Niels Henriksen (7,59)   6,37 23   205 22 -0,51 2 205 -0,51 2
  3  Keld Grann (9,68) - Benny Marquart (13,16)  11,42 -72   142 15 -0,60 3 142 -0,60 3
  8  Jan Pedersen (3,98) - Mads Krøjgaard (0,79)   2,39 97   140 10 -0,12 4 140 -0,12 4
  5  Lars Tofte (2,30) - Emil Jepsen (6,15)   4,23 63   134 -0,20 5 134 -0,20 5
  10  Bas van Engelen (11,12) - Malene Holm Christensen (15,36)  13,24 -106   134 -0,68 5 134 -0,68 5
  2  Trine Bilde (5,86) - Tom Nørgaard (3,12)   4,49 58   116 -0,16 7 116 -0,16 7
  4  Dorte Cilleborg (13,00) - Morten Bilde (2,91)   7,96 -7   86 -0,26 8 86 -0,26 8
  11  Marlene Henneberg (6,83) - Jens Ove Henneberg (5,40)   6,11 27   13  0,04 9 13  0,04 9
  7  Rasmus Rask Jepsen (8,73) - Søren Cilleborg Bilde (20,13)  14,43 -128   -28 -0,28 10 -28 -0,28 10
  16  Peter Jepsen (7,77) - Majka Cilleborg Bilde (15,75)  11,76 -78   -54 -0,07 11 -54 -0,07 11
  1  Niels Krøjgaard (3,37) - Lars Peter Damgaard (13,55)   8,46 -16   -137  0,34 12 -137  0,34 12
  14  Camilla Bo Krefeld (-2,06) - Johan Hammelev (5,15)   1,55 113   -148  0,73 13 -148  0,73 13
  6  Lars Ugilt Jensen (17,29) - Jesper Bechsgaard (10,25)  13,77 -116   -164  0,14 14 -164  0,14 14
  15  Jørgen Cilleborg Hansen (8,78) - Steen Schou (2,19)   5,49 39   -229  0,76 15 -229  0,76 15
  9  Morten Stege (4,83) - Nils Mønsted (5,43)   5,13 46   -484  1,49 16 -484  1,49 16
BridgeCentral, 17. november 2016