Klub32 - HOLD 2, 18. januar 2018, 3. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Multihold
 Stilling   Resultater   Bordresultater 

Multihold bordresultater efter 3. runde, 1. halvleg     1   2 
1 S ET6
N/Ingen   H EDT6
  R ET53
  K B5
S 987 S KD4
H K98432 H B5
R 2 R KDB976
K 432 K K8
  S B532
  H 7
  R 84
  K EDT976
 Bord   NS ØV  Kontrakt   Udspil   Stik   Score   IMP 
1    Nils Mønsted   Nils Mønsted   Jørgen Cilleborg Hansen   Jørgen Cilleborg Hansen  N 5KL    DK   11  400  -3  
 Morten Stege   Steen Schou 
2    Hans Kristian Sørensen   Tom Nørgaard   Keld Grann   Benny Marquart  V 4HJ D   CB   800  7  
 Trine Bilde   Keld Grann 
3    Danny Hansen   Danny Hansen   Niels Krøjgaard   Mads Krøjgaard  N 3UT    DK   10  430  -2  
 Thomas Hahn   Arne Mohr 
4    Emil Jepsen   Peter Jepsen   Marlene Henneberg   Marlene Henneberg  Ø 3RU D   H7   500  0  
 Søren Caspersen   Jens Ove Henneberg 
5    Jørgen Cilleborg Hansen   Dorte Cilleborg   Nils Mønsted   Camilla Bo Krefeld  N 1UT D   DB   10  480  -1  
 Preben Taasti   Johan Hammelev 
6    Keld Grann   Troels Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen   Niels Henriksen  N 3UT    DK   10  430  -2  
 Emil Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen 
7    Niels Krøjgaard   Niels Krøjgaard   Danny Hansen   Per Ebdrup  N 3UT    DK   10  430  -2  
 Lars Peter Damgaard   Vagn Søndergaard 
8    Marlene Henneberg   Henrik Caspersen   Emil Jepsen   Torben Rosell  Ø 2RU D   H7   500  0  
 Jens Kofoed   Morten Bilde 
Datumscore for spil 1 = 496
2 S 97652
Ø/NS   H B7
  R ET75
  K 72
S EBT3 S KD4
H EDT85 H K9
R 6 R K83
K DT8 K KB963
  S 8
  H 6432
  R DB942
  K E54
 Bord   NS ØV  Kontrakt   Udspil   Stik   Score   IMP 
1    Nils Mønsted   Nils Mønsted   Jørgen Cilleborg Hansen   Jørgen Cilleborg Hansen  Ø 3UT    DB   10  -430  -3  
 Morten Stege   Steen Schou 
2    Hans Kristian Sørensen   Tom Nørgaard   Keld Grann   Benny Marquart  V 3UT    DD   10  -430  -3  
 Trine Bilde   Keld Grann 
3    Danny Hansen   Danny Hansen   Niels Krøjgaard   Mads Krøjgaard  Ø 3UT    DD   -400  -3  
 Thomas Hahn   Arne Mohr 
4    Emil Jepsen   Peter Jepsen   Marlene Henneberg   Marlene Henneberg  Ø 5KL    S8   10  50  8  
 Søren Caspersen   Jens Ove Henneberg 
5    Jørgen Cilleborg Hansen   Dorte Cilleborg   Nils Mønsted   Camilla Bo Krefeld  Ø 3UT    D3   10  -430  -3  
 Preben Taasti   Johan Hammelev 
6    Keld Grann   Troels Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen   Niels Henriksen  Ø 5KL    S8   10  50  8  
 Emil Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen 
7    Niels Krøjgaard   Niels Krøjgaard   Danny Hansen   Per Ebdrup  Ø 3UT    D2   10  -430  -3  
 Lars Peter Damgaard   Vagn Søndergaard 
8    Marlene Henneberg   Henrik Caspersen   Emil Jepsen   Torben Rosell  Ø 3UT    D2   10  -430  -3  
 Jens Kofoed   Morten Bilde 
Datumscore for spil 2 = -306
3 S EK5
S/ØV   H E75
  R B2
  K 96543
S DT976 S B43
H KT98 H D6
R 9543 R EKT7
K  K ET72
  S 82
  H B432
  R D86
  K KDB8
 Bord   NS ØV  Kontrakt   Udspil   Stik   Score   IMP 
1    Nils Mønsted   Nils Mønsted   Jørgen Cilleborg Hansen   Jørgen Cilleborg Hansen  S 2HJ    ST   -100  -1  
 Morten Stege   Steen Schou 
2    Hans Kristian Sørensen   Tom Nørgaard   Keld Grann   Benny Marquart  V 2SP    DB   -140  -2  
 Trine Bilde   Keld Grann 
3    Danny Hansen   Danny Hansen   Niels Krøjgaard   Mads Krøjgaard  N 3KL    DE   -50  1  
 Thomas Hahn   Arne Mohr 
4    Emil Jepsen   Peter Jepsen   Marlene Henneberg   Marlene Henneberg  Ø 3RU    CK   -110  -1  
 Søren Caspersen   Jens Ove Henneberg 
5    Jørgen Cilleborg Hansen   Dorte Cilleborg   Nils Mønsted   Camilla Bo Krefeld  N 1UT    DE   120  5  
 Preben Taasti   Johan Hammelev 
6    Keld Grann   Troels Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen   Niels Henriksen  Ø 3SP    S3   -140  -2  
 Emil Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen 
7    Niels Krøjgaard   Niels Krøjgaard   Danny Hansen   Per Ebdrup  Ø 2SP    S8   -110  -1  
 Lars Peter Damgaard   Vagn Søndergaard 
8    Marlene Henneberg   Henrik Caspersen   Emil Jepsen   Torben Rosell  Ø 2SP    CK   -110  -1  
 Jens Kofoed   Morten Bilde 
Datumscore for spil 3 = -80
4 S D76
V/Alle   H 962
  R D53
  K KB63
S K4 S T985
H D83 H E74
R T842 R EB96
K ET95 K 82
  S EB32
  H KBT5
  R K7
  K D74
 Bord   NS ØV  Kontrakt   Udspil   Stik   Score   IMP 
1    Nils Mønsted   Nils Mønsted   Jørgen Cilleborg Hansen   Jørgen Cilleborg Hansen  N 1UT    ST   120  1  
 Morten Stege   Steen Schou 
2    Hans Kristian Sørensen   Tom Nørgaard   Keld Grann   Benny Marquart  N 1UT    ST   120  1  
 Trine Bilde   Keld Grann 
3    Danny Hansen   Danny Hansen   Niels Krøjgaard   Mads Krøjgaard  S 1UT    CT   120  1  
 Thomas Hahn   Arne Mohr 
4    Emil Jepsen   Peter Jepsen   Marlene Henneberg   Marlene Henneberg  S 1UT    C5   -200  -7  
 Søren Caspersen   Jens Ove Henneberg 
5    Jørgen Cilleborg Hansen   Dorte Cilleborg   Nils Mønsted   Camilla Bo Krefeld  N 1UT    ST   120  1  
 Preben Taasti   Johan Hammelev 
6    Keld Grann   Troels Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen   Niels Henriksen  N 1UT    ST   90  0  
 Emil Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen 
7    Niels Krøjgaard   Niels Krøjgaard   Danny Hansen   Per Ebdrup  S 2HJ    D8   110  1  
 Lars Peter Damgaard   Vagn Søndergaard 
8    Marlene Henneberg   Henrik Caspersen   Emil Jepsen   Torben Rosell  V 2HJ    H2   200  3  
 Jens Kofoed   Morten Bilde 
Datumscore for spil 4 = 85
5 S KT2
N/NS   H 5
  R 943
  K EKBT97
S B5 S D763
H T4 H E9762
R KD5 R E872
K D86532 K 
  S E984
  H KDB83
  R BT6
  K 4
 Bord   NS ØV  Kontrakt   Udspil   Stik   Score   IMP 
1    Nils Mønsted   Nils Mønsted   Jørgen Cilleborg Hansen   Jørgen Cilleborg Hansen  N 2KL    S3   90  1  
 Morten Stege   Steen Schou 
2    Hans Kristian Sørensen   Tom Nørgaard   Keld Grann   Benny Marquart  N 3KL    H6   -100  -5  
 Trine Bilde   Keld Grann 
3    Danny Hansen   Danny Hansen   Niels Krøjgaard   Mads Krøjgaard  Ø 4HJ D   HK   500  10  
 Thomas Hahn   Arne Mohr 
4    Emil Jepsen   Peter Jepsen   Marlene Henneberg   Marlene Henneberg  N 3KL    DE   -100  -5  
 Søren Caspersen   Jens Ove Henneberg 
5    Jørgen Cilleborg Hansen   Dorte Cilleborg   Nils Mønsted   Camilla Bo Krefeld  N 3KL    S2   -100  -5  
 Preben Taasti   Johan Hammelev 
6    Keld Grann   Troels Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen   Niels Henriksen  Ø 2HJ D   C4   300  6  
 Emil Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen 
7    Niels Krøjgaard   Niels Krøjgaard   Danny Hansen   Per Ebdrup  N 3UT    D2   -100  -5  
 Lars Peter Damgaard   Vagn Søndergaard 
8    Marlene Henneberg   Henrik Caspersen   Emil Jepsen   Torben Rosell  N 2KL    HE   90  1  
 Jens Kofoed   Morten Bilde 
Datumscore for spil 5 = 73
6 S ED642
Ø/ØV   H T6
  R D63
  K BT3
S KBT7 S 93
H B542 H K3
R T2 R K74
K 975 K KD8642
  S 85
  H ED987
  R EB985
  K E
 Bord   NS ØV  Kontrakt   Udspil   Stik   Score   IMP 
1    Nils Mønsted   Nils Mønsted   Jørgen Cilleborg Hansen   Jørgen Cilleborg Hansen  N 3RU    CK   11  150  -2  
 Morten Stege   Steen Schou 
2    Hans Kristian Sørensen   Tom Nørgaard   Keld Grann   Benny Marquart  S 2HJ    SB   140  -2  
 Trine Bilde   Keld Grann 
3    Danny Hansen   Danny Hansen   Niels Krøjgaard   Mads Krøjgaard  S 1HJ    C7   10  170  -1  
 Thomas Hahn   Arne Mohr 
4    Emil Jepsen   Peter Jepsen   Marlene Henneberg   Marlene Henneberg  S 4HJ    C5   11  450  6  
 Søren Caspersen   Jens Ove Henneberg 
5    Jørgen Cilleborg Hansen   Dorte Cilleborg   Nils Mønsted   Camilla Bo Krefeld  S 2HJ    SB   11  200  0  
 Preben Taasti   Johan Hammelev 
6    Keld Grann   Troels Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen   Niels Henriksen  S 2RU    C5   11  150  -2  
 Emil Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen 
7    Niels Krøjgaard   Niels Krøjgaard   Danny Hansen   Per Ebdrup  N 3RU    CK   11  150  -2  
 Lars Peter Damgaard   Vagn Søndergaard 
8    Marlene Henneberg   Henrik Caspersen   Emil Jepsen   Torben Rosell  S 3RU    C6   11  150  -2  
 Jens Kofoed   Morten Bilde 
Datumscore for spil 6 = 195
7 S B
S/Alle   H DT8
  R 8653
  K K9842
S K972 S D85
H EB92 H 73
R K42 R EBT97
K DT K E73
  S ET643
  H K654
  R D
  K B65
 Bord   NS ØV  Kontrakt   Udspil   Stik   Score   IMP 
1    Nils Mønsted   Nils Mønsted   Jørgen Cilleborg Hansen   Jørgen Cilleborg Hansen  V 3UT    C2   10  -630  -3  
 Morten Stege   Steen Schou 
2    Hans Kristian Sørensen   Tom Nørgaard   Keld Grann   Benny Marquart  V 3UT    C2   -600  -3  
 Trine Bilde   Keld Grann 
3    Danny Hansen   Danny Hansen   Niels Krøjgaard   Mads Krøjgaard  S 2HJ    D2   -300  5  
 Thomas Hahn   Arne Mohr 
4    Emil Jepsen   Peter Jepsen   Marlene Henneberg   Marlene Henneberg  V 3UT    C4   -600  -3  
 Søren Caspersen   Jens Ove Henneberg 
5    Jørgen Cilleborg Hansen   Dorte Cilleborg   Nils Mønsted   Camilla Bo Krefeld  V 3UT    C4   -600  -3  
 Preben Taasti   Johan Hammelev 
6    Keld Grann   Troels Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen   Niels Henriksen  V 3UT    C2   10  -630  -3  
 Emil Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen 
7    Niels Krøjgaard   Niels Krøjgaard   Danny Hansen   Per Ebdrup  V 3RU    D3   10  -130  9  
 Lars Peter Damgaard   Vagn Søndergaard 
8    Marlene Henneberg   Henrik Caspersen   Emil Jepsen   Torben Rosell  Ø 3UT    S3   -600  -3  
 Jens Kofoed   Morten Bilde 
Datumscore for spil 7 = -511
8 S T4
V/Ingen   H ET8742
  R DT
  K D72
S EKDB9 S 7632
H B96 H 
R 9 R K87632
K BT93 K K84
  S 85
  H KD53
  R EB54
  K E65
 Bord   NS ØV  Kontrakt   Udspil   Stik   Score   IMP 
1    Nils Mønsted   Nils Mønsted   Jørgen Cilleborg Hansen   Jørgen Cilleborg Hansen  V 4SP    DD   10  -420  -5  
 Morten Stege   Steen Schou 
2    Hans Kristian Sørensen   Tom Nørgaard   Keld Grann   Benny Marquart  V 4SP    DD   10  -420  -5  
 Trine Bilde   Keld Grann 
3    Danny Hansen   Danny Hansen   Niels Krøjgaard   Mads Krøjgaard  V 4SP    ST   10  -420  -5  
 Thomas Hahn   Arne Mohr 
4    Emil Jepsen   Peter Jepsen   Marlene Henneberg   Marlene Henneberg  V 4SP    HE   11  -450  -6  
 Søren Caspersen   Jens Ove Henneberg 
5    Jørgen Cilleborg Hansen   Dorte Cilleborg   Nils Mønsted   Camilla Bo Krefeld  N 5HJ    S5   10  -50  4  
 Preben Taasti   Johan Hammelev 
6    Keld Grann   Troels Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen   Niels Henriksen  N 5HJ    S3   -100  3  
 Emil Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen 
7    Niels Krøjgaard   Niels Krøjgaard   Danny Hansen   Per Ebdrup  V 5SP D   HE   10  100  7  
 Lars Peter Damgaard   Vagn Søndergaard 
8    Marlene Henneberg   Henrik Caspersen   Emil Jepsen   Torben Rosell  V 5SP D   HE   10  100  7  
 Jens Kofoed   Morten Bilde 
Datumscore for spil 8 = -208
9 S 42
N/ØV   H KDB9
  R EB96
  K DB8
S KD93 S BT8765
H ET85 H 
R T4 R KD8
K T42 K K653
  S E
  H 76432
  R 7532
  K E97
 Bord   NS ØV  Kontrakt   Udspil   Stik   Score   IMP 
1    Nils Mønsted   Nils Mønsted   Jørgen Cilleborg Hansen   Jørgen Cilleborg Hansen  N 5HJ D   SB   -300  -5  
 Morten Stege   Steen Schou 
2    Hans Kristian Sørensen   Tom Nørgaard   Keld Grann   Benny Marquart  Ø 3SP    D5   -140  -1  
 Trine Bilde   Keld Grann 
3    Danny Hansen   Danny Hansen   Niels Krøjgaard   Mads Krøjgaard  Ø 4SP    D7   200  7  
 Thomas Hahn   Arne Mohr 
4    Emil Jepsen   Peter Jepsen   Marlene Henneberg   Marlene Henneberg  N 5HJ D   SB   -300  -5  
 Søren Caspersen   Jens Ove Henneberg 
5    Jørgen Cilleborg Hansen   Dorte Cilleborg   Nils Mønsted   Camilla Bo Krefeld  Ø 4SP    D5   10  -620  -11  
 Preben Taasti   Johan Hammelev 
6    Keld Grann   Troels Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen   Niels Henriksen  N 4HJ    SB   -50  2  
 Emil Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen 
7    Niels Krøjgaard   Niels Krøjgaard   Danny Hansen   Per Ebdrup  V 4SP D   HK   200  7  
 Lars Peter Damgaard   Vagn Søndergaard 
8    Marlene Henneberg   Henrik Caspersen   Emil Jepsen   Torben Rosell  Ø 4SP D   H7   200  7  
 Jens Kofoed   Morten Bilde 
Datumscore for spil 9 = -101
10 S KB4
Ø/Alle   H BT7
  R BT87
  K KD4
S D76 S ET982
H E54 H K962
R D94 R EK
K T763 K B2
  S 53
  H D83
  R 6532
  K E985
 Bord   NS ØV  Kontrakt   Udspil   Stik   Score   IMP 
1    Nils Mønsted   Nils Mønsted   Jørgen Cilleborg Hansen   Jørgen Cilleborg Hansen  Ø 4SP    D5   100  6  
 Morten Stege   Steen Schou 
2    Hans Kristian Sørensen   Tom Nørgaard   Keld Grann   Benny Marquart  V 4SP    S5   10  -620  -10  
 Trine Bilde   Keld Grann 
3    Danny Hansen   Danny Hansen   Niels Krøjgaard   Mads Krøjgaard  V 2SP    D6   -140  0  
 Thomas Hahn   Arne Mohr 
4    Emil Jepsen   Peter Jepsen   Marlene Henneberg   Marlene Henneberg  Ø 4SP    D5   100  6  
 Søren Caspersen   Jens Ove Henneberg 
5    Jørgen Cilleborg Hansen   Dorte Cilleborg   Nils Mønsted   Camilla Bo Krefeld  Ø 2SP    CE   -110  1  
 Preben Taasti   Johan Hammelev 
6    Keld Grann   Troels Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen   Niels Henriksen  Ø 2SP    H3   -140  0  
 Emil Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen 
7    Niels Krøjgaard   Niels Krøjgaard   Danny Hansen   Per Ebdrup  Ø 2SP    S5   -140  0  
 Lars Peter Damgaard   Vagn Søndergaard 
8    Marlene Henneberg   Henrik Caspersen   Emil Jepsen   Torben Rosell  Ø 2SP    DK   -140  0  
 Jens Kofoed   Morten Bilde 
Datumscore for spil 10 = -136
11 S D876
S/Ingen   H E7432
  R KT6
  K T
S 532 S KBT
H T8 H KB
R D732 R EB984
K KD82 K 963
  S E94
  H D965
  R 5
  K EB754
 Bord   NS ØV  Kontrakt   Udspil   Stik   Score   IMP 
1    Nils Mønsted   Nils Mønsted   Jørgen Cilleborg Hansen   Jørgen Cilleborg Hansen  N 4HJ    SB   10  420  5  
 Morten Stege   Steen Schou 
2    Hans Kristian Sørensen   Tom Nørgaard   Keld Grann   Benny Marquart  N 3HJ    C6   140  -2  
 Trine Bilde   Keld Grann 
3    Danny Hansen   Danny Hansen   Niels Krøjgaard   Mads Krøjgaard  N 4HJ    SB   10  420  5  
 Thomas Hahn   Arne Mohr 
4    Emil Jepsen   Peter Jepsen   Marlene Henneberg   Marlene Henneberg  N 4HJ    DE   10  420  5  
 Søren Caspersen   Jens Ove Henneberg 
5    Jørgen Cilleborg Hansen   Dorte Cilleborg   Nils Mønsted   Camilla Bo Krefeld  N 4HJ    C6   -50  -6  
 Preben Taasti   Johan Hammelev 
6    Keld Grann   Troels Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen   Niels Henriksen  N 4HJ    C3   -50  -6  
 Emil Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen 
7    Niels Krøjgaard   Niels Krøjgaard   Danny Hansen   Per Ebdrup  N 4HJ    CT   -50  -6  
 Lars Peter Damgaard   Vagn Søndergaard 
8    Marlene Henneberg   Henrik Caspersen   Emil Jepsen   Torben Rosell  N 4HJ    DE   11  450  6  
 Jens Kofoed   Morten Bilde 
Datumscore for spil 11 = 213
12 S E7
V/NS   H EKD632
  R BT52
  K 9
S DT5 S 96432
H 85 H BT7
R EKD86 R 74
K EK7 K B83
  S KB8
  H 94
  R 93
  K DT6542
 Bord   NS ØV  Kontrakt   Udspil   Stik   Score   IMP 
1    Nils Mønsted   Nils Mønsted   Jørgen Cilleborg Hansen   Jørgen Cilleborg Hansen  N 3HJ    S6   10  170  3  
 Morten Stege   Steen Schou 
2    Hans Kristian Sørensen   Tom Nørgaard   Keld Grann   Benny Marquart  N 3HJ    D7   140  3  
 Trine Bilde   Keld Grann 
3    Danny Hansen   Danny Hansen   Niels Krøjgaard   Mads Krøjgaard  Ø 2SP    H9   -110  -4  
 Thomas Hahn   Arne Mohr 
4    Emil Jepsen   Peter Jepsen   Marlene Henneberg   Marlene Henneberg  Ø 2SP    H8   50  0  
 Søren Caspersen   Jens Ove Henneberg 
5    Jørgen Cilleborg Hansen   Dorte Cilleborg   Nils Mønsted   Camilla Bo Krefeld  N 3HJ    D7   140  3  
 Preben Taasti   Johan Hammelev 
6    Keld Grann   Troels Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen   Niels Henriksen  Ø 2SP    H9   50  0  
 Emil Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen 
7    Niels Krøjgaard   Niels Krøjgaard   Danny Hansen   Per Ebdrup  S 3UT    DE   -100  -4  
 Lars Peter Damgaard   Vagn Søndergaard 
8    Marlene Henneberg   Henrik Caspersen   Emil Jepsen   Torben Rosell  Ø 2SP    H9   50  0  
 Jens Kofoed   Morten Bilde 
Datumscore for spil 12 = 49
13 S 75
N/Alle   H BT543
  R KBT73
  K 6
S B9 S D642
H ED H 98762
R ED652 R 4
K KT87 K EB9
  S EKT83
  H K
  R 98
  K D5432
 Bord   NS ØV  Kontrakt   Udspil   Stik   Score   IMP 
1    Nils Mønsted   Nils Mønsted   Jørgen Cilleborg Hansen   Jørgen Cilleborg Hansen  V 2UT    S7   100  4  
 Morten Stege   Steen Schou 
2    Hans Kristian Sørensen   Tom Nørgaard   Keld Grann   Benny Marquart  Ø 2RU    S7   100  4  
 Trine Bilde   Keld Grann 
3    Danny Hansen   Danny Hansen   Niels Krøjgaard   Mads Krøjgaard  Ø 2HJ D   SE   -670  -12  
 Thomas Hahn   Arne Mohr 
4    Emil Jepsen   Peter Jepsen   Marlene Henneberg   Marlene Henneberg  V 4KL D   C5   500  11  
 Søren Caspersen   Jens Ove Henneberg 
5    Jørgen Cilleborg Hansen   Dorte Cilleborg   Nils Mønsted   Camilla Bo Krefeld  V 2RU    S7   300  8  
 Preben Taasti   Johan Hammelev 
6    Keld Grann   Troels Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen   Niels Henriksen  S 3KL D   SB   -1100  -14  
 Emil Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen 
7    Niels Krøjgaard   Niels Krøjgaard   Danny Hansen   Per Ebdrup  S 2SP    SB   -200  -4  
 Lars Peter Damgaard   Vagn Søndergaard 
8    Marlene Henneberg   Henrik Caspersen   Emil Jepsen   Torben Rosell  V 2HJ D   SE   500  11  
 Jens Kofoed   Morten Bilde 
Datumscore for spil 13 = -59
14 S E
Ø/Ingen   H 96
  R DB962
  K KT853
S BT54 S KD98
H DB8 H 532
R 754 R E3
K B74 K ED62
  S 7632
  H EKT74
  R KT8
  K 9
 Bord   NS ØV  Kontrakt   Udspil   Stik   Score   IMP 
1    Nils Mønsted   Nils Mønsted   Jørgen Cilleborg Hansen   Jørgen Cilleborg Hansen  Ø 1UT    H4   -120  -4  
 Morten Stege   Steen Schou 
2    Hans Kristian Sørensen   Tom Nørgaard   Keld Grann   Benny Marquart  N 1UT    SK   90  2  
 Trine Bilde   Keld Grann 
3    Danny Hansen   Danny Hansen   Niels Krøjgaard   Mads Krøjgaard  N 2RU    SK   10  130  3  
 Thomas Hahn   Arne Mohr 
4    Emil Jepsen   Peter Jepsen   Marlene Henneberg   Marlene Henneberg  S 3HJ    SB   -50  -2  
 Søren Caspersen   Jens Ove Henneberg 
5    Jørgen Cilleborg Hansen   Dorte Cilleborg   Nils Mønsted   Camilla Bo Krefeld  N 1UT    SK   90  2  
 Preben Taasti   Johan Hammelev 
6    Keld Grann   Troels Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen   Niels Henriksen  N 3RU    SK   10  130  3  
 Emil Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen 
7    Niels Krøjgaard   Niels Krøjgaard   Danny Hansen   Per Ebdrup  N 2HJ    DE   -100  -4  
 Lars Peter Damgaard   Vagn Søndergaard 
8    Marlene Henneberg   Henrik Caspersen   Emil Jepsen   Torben Rosell  N 1UT    SK   90  2  
 Jens Kofoed   Morten Bilde 
Datumscore for spil 14 = 33
15 S B6
S/NS   H DB94
  R DBT6
  K 973
S KD954 S 873
H K85 H ET
R K82 R E9543
K D4 K T85
  S ET2
  H 7632
  R 7
  K EKB62
 Bord   NS ØV  Kontrakt   Udspil   Stik   Score   IMP 
1    Nils Mønsted   Nils Mønsted   Jørgen Cilleborg Hansen   Jørgen Cilleborg Hansen  V 2SP    DD   -140  -3  
 Morten Stege   Steen Schou 
2    Hans Kristian Sørensen   Tom Nørgaard   Keld Grann   Benny Marquart  S 3HJ    SK   -100  -2  
 Trine Bilde   Keld Grann 
3    Danny Hansen   Danny Hansen   Niels Krøjgaard   Mads Krøjgaard  S 3HJ    SK   -100  -2  
 Thomas Hahn   Arne Mohr 
4    Emil Jepsen   Peter Jepsen   Marlene Henneberg   Marlene Henneberg  S 3HJ    SK   140  4  
 Søren Caspersen   Jens Ove Henneberg 
5    Jørgen Cilleborg Hansen   Dorte Cilleborg   Nils Mønsted   Camilla Bo Krefeld  V 3SP    DD   -140  -3  
 Preben Taasti   Johan Hammelev 
6    Keld Grann   Troels Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen   Niels Henriksen  V 2SP    DD   -140  -3  
 Emil Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen 
7    Niels Krøjgaard   Niels Krøjgaard   Danny Hansen   Per Ebdrup  V 3SP    HD   50  2  
 Lars Peter Damgaard   Vagn Søndergaard 
8    Marlene Henneberg   Henrik Caspersen   Emil Jepsen   Torben Rosell  V 4SP D   S6   300  8  
 Jens Kofoed   Morten Bilde 
Datumscore for spil 15 = -16
16 S EDT6
V/ØV   H K32
  R E97
  K 964
S 98 S B
H D9865 H T7
R KT8 R D542
K EDT K KB8532
  S K75432
  H EB4
  R B63
  K 7
 Bord   NS ØV  Kontrakt   Udspil   Stik   Score   IMP 
1    Nils Mønsted   Nils Mønsted   Jørgen Cilleborg Hansen   Jørgen Cilleborg Hansen  S 2SP    S9   140  0  
 Morten Stege   Steen Schou 
2    Hans Kristian Sørensen   Tom Nørgaard   Keld Grann   Benny Marquart  S 4SP    CE   -50  -5  
 Trine Bilde   Keld Grann 
3    Danny Hansen   Danny Hansen   Niels Krøjgaard   Mads Krøjgaard  S 4SP    H6   10  420  7  
 Thomas Hahn   Arne Mohr 
4    Emil Jepsen   Peter Jepsen   Marlene Henneberg   Marlene Henneberg  S 4SP    H5   10  420  7  
 Søren Caspersen   Jens Ove Henneberg 
5    Jørgen Cilleborg Hansen   Dorte Cilleborg   Nils Mønsted   Camilla Bo Krefeld  S 4SP    S9   -50  -5  
 Preben Taasti   Johan Hammelev 
6    Keld Grann   Troels Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen   Niels Henriksen  S 4SP    H5   10  420  7  
 Emil Buus Thomsen   Hans Kristian Sørensen 
7    Niels Krøjgaard   Niels Krøjgaard   Danny Hansen   Per Ebdrup  N 4SP    H6   -50  -5  
 Lars Peter Damgaard   Vagn Søndergaard 
8    Marlene Henneberg   Henrik Caspersen   Emil Jepsen   Torben Rosell  S 4SP    S9   -50  -5  
 Jens Kofoed   Morten Bilde 
Datumscore for spil 16 = 150
BridgeCentral, 18. januar 2018