Mandagsklubben - IMP - finale A + B, 30. januar 2017, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Startliste
Handicapgennemsnit: 28,19
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Lise Præstegaard (34,33) - Kurt Kragh Sørensen (38,39)  36,36     -200         8 NS  
  2  Flemming Bybjerg (24,55) - Bjarke Skovgaard (17,59)  21,07     174         2 NS  
  3  Ole Adelkvist (28,02) - Christian Larsen (24,48)  26,25     47         3 NS  
  4  Bente Bo Christensen (22,92) - Michael Krefeld (23,75)  23,34     119         9 NS  
  5  (Oversidder)       5 NS  
  6  Mariann Marquart (39,76) - Nanny Pabst (37,66)  38,71     -257         10 NS  
  7  Laura Vase (34,57) - Jonas Buur Sinding (16,83)  25,70     61         11 NS  
  8  Bent Stougaard Nielsen (24,39) - Henrik Vedel (32,60)  28,50     -8         8 ØV  
  9  Birte Eriksen (17,87) - Uffe Poulsen (19,20)  18,54     236         2 ØV  
  10  Tina Gynther (35,54) - Tommy Pedersen (15,62)  25,58     64         3 ØV  
  11  Dorthe Svenningsen (37,23) - Annette Ljungberg (30,85)  34,04     -143         9 ØV  
  12  Gitte Spanggaard (25,80) - Merete Kjellerup (36,40)  31,10     -71         5 ØV  
  13  Niels Graverholt (46,83) - Ulf Torlyn (47,27)  47,05     -461         10 ØV  
  14  Susanne Holm (32,52) - Eva Lind (33,09)  32,80     -113         11 ØV  
  15  Tom Nørgaard (8,24) - Jan Pedersen (5,27)  6,75     524         1 ØV  
  16  Finn Voetmann (21,89) - Henning Feirup (27,94)  24,91     80         6 ØV  
  17  Johs. Sørensen (30,25) - Tom Pilgård (24,28)  27,26     23         4 ØV  
  18  Jonas Hansen (20,86) - Ulrik Müller (24,17)  22,51     139         7 NS  
  19  Søren Roager (24,50) - Vivi Baun Højland (27,80)  26,15     50         7 ØV  
  20  Karsten Dorph (23,83) - Hans Jørgen Pedersen (25,82)  24,83     82         4 NS  
  21  Henrik Fuglsang (32,54) - Morten Grønvald (32,64)  32,59     -108         6 NS  
  22  Anita Skøtt (47,38) - Birgitte Engelbrechtsen (28,44)  37,91     -238         1 NS  
BridgeCentral, 30. januar 2017