Mandagsklubben - MONRAD HOLD, 1. februar 2016, 1. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 25,47 (1. halvleg) og 25,47 (2. halvleg)
     Holdhandicap  
  1  Danny Hansen   Danny Hansen (23,37)    28,30   7 ØV - 18 NS  
 Marianne Bank (30,25)
 Sven Storm (34,11)
 Hans Jørgen Pedersen (25,46)
  2  Torben Wanscher   Helle Wanscher (35,10)    30,58   5 NS - 16 ØV  
 Anders Christian Larsen (28,96)
 Torben Wanscher (31,89)
 Jens Skak-Nielsen (22,86)
 Mette Veel Christensen (31,95)
 Tina Gynther (32,74)
  3  Cecilie Bilde Kofoed   Else Svendsen (38,60)    38,37   1 ØV - 12 NS  
 Karl Svendsen (36,31)
 Cecilie Bilde Kofoed (52,00)
 Trine Bilde (10,04)
 Line Veng-Taasti (46,47)
 Simone Gynther Damgaard (46,79)
  4  Rikke Christiansen   Rikke Christiansen (10,61)    8,73   6 NS - 17 ØV  
 Nils Mønsted (5,96)
 Tom Nørgaard (12,20)
 Jan Pedersen (6,16)
  5  Svend Rosendahl   Svend Rosendahl (19,77)    28,75   8 ØV - 19 NS  
 Henrik Vedel (34,58)
 Merete Kjellerup (32,99)
 Peter C. Nielsen (27,65)
  6  Peder Filskov Schmidt   Hans Henrik Bisbo (36,04)    29,46   1 NS - 12 ØV  
 Peder Filskov Schmidt (30,33)
 Anita Torlyn (27,83)
 Christian Larsen (25,62)
 Jørgen Overgaard (27,50)
  7  Per Ebdrup   Per Ebdrup (25,93)    17,80   11 ØV - 22 NS  
 Ole Elmegaard Mortensen (18,34)
 Jørgen Anker Pabst (12,13)
 Peter Barsøe (14,81)
  8  Vagn Søndergaard   Vagn Søndergaard (17,34)    18,72   9 NS - 20 ØV  
 Niels Nymark (20,19)
 Svend Larsen (12,61)
 Kirsten Barsøe (24,72)
  9  Sten Hulgaard   Lida Hulgaard (11,17)    20,39   9 ØV - 20 NS  
 Sten Hulgaard (24,20)
 Jørn Svend Andersen (21,69)
 Johanne Broe (19,90)
 Anton Sønniksen (24,99)
  10  Helge Munkholt   Helge Munkholt (37,71)    37,73   8 NS - 19 ØV  
 Torben Kejser (29,36)
 Kurt Kragh Sørensen (39,24)
 Alexander Dreisler (44,61)
  11  Dorthe Svenningsen   Dorthe Svenningsen (38,21)    33,66   4 ØV - 15 NS  
 Annette Ljungberg (29,53)
 Susanne Holm (33,08)
 Eva Lind (33,80)
  12  Bjarne Knudsen   Bjarne Knudsen (23,64)    19,00   10 NS - 21 ØV  
 Jonas Buur Sinding (14,67)
 Birte Eriksen (19,39)
 Uffe Poulsen (18,29)
  13  Bent Ole Pedersen   Bent Ole Pedersen (32,18)    29,34   6 ØV - 17 NS  
 Birgitte Engelbrechtsen (25,14)
 Bente From Rasmussen (31,89)
 Mona Sindberg (28,14)
  14  Søren Cilleborg Bilde   Søren Caspersen (20,15)    13,95   7 NS - 18 ØV  
 Henrik Caspersen (7,63)
 Stense Farholt (11,00)
 Søren Cilleborg Bilde (23,98)
 Jørgen Cilleborg Hansen (8,14)
 Peter Jepsen (8,96)
 Majka Cilleborg Bilde (17,79)
  15  Nanny Pabst   Nanny Pabst (42,27)    47,34   4 NS - 15 ØV  
 Mariann Marquart (43,19)
 Anita Skøtt (52,00)
 Anita Lehmann (51,90)
  16  Niels-Peter Meldgaard   Niels-Peter Meldgaard (18,27)    21,78   2 ØV - 13 NS  
 Flemming Bybjerg (26,07)
 Tommy Pedersen (18,32)
 Tom Pilgård (24,46)
  17  Søren Halse   Benny Marquart (13,28)    17,30   10 ØV - 21 NS  
 Søren Halse (24,64)
 Lars Ugilt Jensen (17,62)
 Jesper Bechsgaard (11,11)
 Henrik Schmidt (19,84)
  18  Preben Taasti   Keld Grann (11,76)    12,32   2 NS - 13 ØV  
 Lars Peter Damgaard (13,50)
 Rasmus Damm (10,76)
 Steffen Wich (13,24)
  19  Gitte Spanggaard   Grete Voldsgaard (15,51)    23,49   11 NS - 22 ØV  
 Gitte Spanggaard (29,14)
 Bjarke Skovgaard (24,12)
 Lars Valdemar Hansen (29,79)
 Anna Mette Nielsen (18,90)
  20  Inger Priess   Inger Priess (34,12)    33,80   3 NS - 14 ØV  
 Inge Keiser (29,13)
 Vivi Baun Højland (35,20)
 Bo Sigismund (36,75)
  21  Emil Buus Thomsen   Emil Buus Thomsen (10,60)    15,95   3 ØV - 14 NS  
 Troels Buus Thomsen (15,15)
 Anders Hanberg Sørensen (18,76)
 Torben Rosell (17,92)
 Kresten Roland Johansen (17,30)
  22  Henrik Fuglsang   Henrik Fuglsang (30,91)    31,06   5 ØV - 16 NS  
 Morten Grønvald (33,60)
 Sven Caspersen (33,12)
 Henning Feirup (26,61)
BridgeCentral, 1. februar 2016