Mandagsklubben - IMP-PAR (butlerudregning), 15. januar 2018, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 24,82
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  9  Lida Hulgaard (3,71) - Dorte Cilleborg (9,27)   6,49 46   34 13  0,27 10 200 -1,11 1
  41  Henrik Caspersen (3,57) - Søren Caspersen (13,19)   8,38 41   44 30 -0,07 5 194 -1,16 2
  26  Thomas Mathiasen (8,32) - Niels Klitgaard Knudsen (20,38)  14,35 26   81 96 -1,27 1 182 -1,33 3
  42  Benny Marquart (6,55) - Preben Taasti (10,42)   8,49 41   28  0,30 13 172 -0,88 4
  25  Rikke Christiansen (11,18) - Nils Mønsted (4,45)   7,82 43   59 48 -0,38 3 170 -0,53 5
  20  Kresten Roland Johansen (14,74) - Troels Buus Thomsen (14,34)  14,54 26   18  0,18 17 149 -1,71 6
  36  Mogens Boysen (19,76) - Niels Bræmer (17,06)  18,41 16   -2  0,42 25 142 -2,54 7
  33  Jørgen Anker Pabst (7,81) - Peter Barsøe (18,00)  12,90 30   30 9 0,00 11 109 -0,27 8
  30  Ulrik Müller (26,39) - Jonas Hansen (22,74)  24,57 1   10 -0,22 19 108 -2,94 9
  17  Tom Nørgaard (4,46) - Trine Bilde (2,14)   3,30 54   60 64 -0,14 2 104  1,05 10
  3  Per Ebdrup (15,07) - Ole Elmegaard Mortensen (14,81)  14,94 25   23  0,04 16 74 -0,08 11
  12  Bente Bo Christensen (18,16) - Michael Krefeld (24,00)  21,08 9   36 15 -0,62 9 68 -1,00 12
  48  Anita Skøtt (41,84) - Birgitte Engelbrechtsen (19,67)  30,75 -15   5 -0,46 22 63 -3,30 13
  35  Johs. Sørensen (21,73) - Tom Pilgård (19,23)  20,48 11   -1  0,27 24 58 -0,72 14
  19  Carsten Abildgaard (12,62) - Arne Skyum (18,85)  15,73 23   10  0,29 19 56  0,30 15
  29  Lise Mikkelsen (23,36) - Tommy Pedersen (15,77)  19,56 13   -8  0,49 27 53 -1,39 16
  10  Lars Peter Damgaard (10,20) - Keld Grann (7,14)   8,67 40   53 40 -0,29 4 52  2,20 17
  11  Birte Eriksen (16,79) - Uffe Poulsen (20,72)  18,76 15   25 -0,23 14 50 -0,10 18
  34  Søren Halse (17,01) - Lars Ugilt Jensen (13,32)  15,16 24   44 30 -0,46 5 46  0,79 19
  4  Sten Hulgaard (17,44) - Jørn Svend Andersen (19,74)  18,59 16   38 19 -0,52 8 25  0,59 20
  21  Laura Vase (32,48) - Jonas Buur Sinding (17,02)  24,75 0   -2  0,05 25 22 -0,58 21
  38  Peter C. Nielsen (27,62) - Inger Priess (26,20)  26,91 -5   -12  0,16 29 14 -1,19 22
  44  Georg Aatorp (15,78) - Vagn Søndergaard (13,17)  14,47 26   -27  1,23 38 9  1,72 23
  1  Flemming Bybjerg (17,28) - Bjarke Skovgaard (14,10)  15,69 23   0  0,53 23 7  1,15 24
  18  Henrik Schmidt (16,93) - Jesper Bechsgaard (8,80)  12,86 30   -39  1,60 39 7  2,50 24
  45  Lars Valdemar Hansen (28,09) - Anna Mette Nielsen (19,60)  23,85 2   15 -0,29 18 6 -0,13 26
  8  Cecilie Bilde Kofoed (43,82) - Daniel Bøtkjær (40,88)  42,35 -44   -10 -0,78 28 -6 -2,34 27
  13  Inge Keiser (24,72) - Anita Torlyn (29,00)  26,86 -5   42 22 -1,09 7 -15 -0,58 28
  24  Gitte Spanggaard (28,51) - Merete Kjellerup (36,23)  32,37 -19   24 -0,99 15 -24 -1,28 29
  5  Mathias Hahn-Hundsdahl (23,71) - Alexander Dreisler (37,44)  30,58 -14   -13 -0,03 30 -25  0,22 30
  43  Michael Andreas Thorsen (30,02) - Mathilde Thorsen (23,25)  26,63 -5   -40  0,82 41 -25  1,64 30
  2  Jens Borum (18,48) - Torben Rosell (16,16)  17,32 19   -19  0,88 36 -28  2,24 32
  28  Danny Hansen (18,58) - Marianne Bank (27,93)  23,26 4   -14  0,41 31 -44  1,11 33
  46  Søren Roager (23,39) - Vivi Baun Højland (30,26)  26,83 -5   -16  0,25 33 -52  0,71 34
  14  Inge Arnsbo (44,00) - Eva Lind (29,02)  36,51 -29   -55  0,60 43 -61 -0,27 35
  22  Lis Hammann (30,96) - Karen Bak (34,69)  32,82 -20   -16 -0,09 33 -61  0,54 35
  32  Per Graversen (50,38) - Herman Engen (51,12)  50,75 -65   -65  0,00 47 -65  0,00 37
  37  Finn Voetmann (27,08) - Henning Feirup (30,08)  28,58 -9   -14  0,11 31 -87  1,01 38
  27  Lars Faurschou Mathiesen (23,67) - Jens Skak-Nielsen (27,16)  25,42 -2   30 9 -0,73 11 -93  2,22 39
  15  Flemming Nielsen (42,82) - Kurt Kragh Sørensen (38,87)  40,84 -40   -17 -0,53 35 -98 -0,84 40
  47  Henrik Fuglsang (33,85) - Arne Munkholm (42,93)  38,39 -34   -59  0,58 45 -108  0,10 41
  16  Henrik Vedel (36,54) - Peter Hjortkjær Jørgensen (43,94)  40,24 -39   8 -1,08 21 -124 -0,50 42
  7  Bjarne Pedersen (42,42) - Carlo Vestergaard (41,78)  42,10 -43   -44  0,02 42 -131 -0,97 43
  23  Lars Wohlert (33,85) - Benny Malmos (32,94)  33,39 -21   -20 -0,03 37 -131  1,12 43
  39  Oskar Franch (44,54) - Gro Havskov Kirk (42,88)  43,71 -47   -39 -0,19 39 -170 -0,46 45
  6  Helge Munkholt (34,85) - Torben Kejser (30,35)  32,60 -19   -56  0,85 44 -183  2,75 46
  31  Lene Danielsen (50,68) - Anita Lehmann (47,35)  49,02 -60   -60 -0,01 46 -205 -0,85 47
  40  Finn Schnohr (50,00) - Axel Vøgg (48,30)  49,15 -61   -69  0,19 48 -238  1,20 48
BridgeCentral, 15. januar 2018