Mandagsklubben - IMP-PAR (butlerudregning), 8. januar 2018, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 23,03
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  9  Lida Hulgaard (4,68) - Jan Pedersen (8,77)   6,72 41   100 96 -1,37 1 166 -1,38 1
  41  Henrik Caspersen (2,48) - Søren Caspersen (12,40)   7,44 39   28  0,25 15 150 -1,10 2
  36  Mogens Boysen (20,80) - Niels Bræmer (19,74)  20,27 7   73 64 -1,53 2 144 -2,95 3
  42  Benny Marquart (7,81) - Preben Taasti (10,56)   9,19 35   59 32 -0,57 5 144 -1,17 3
  20  Kresten Roland Johansen (15,23) - Troels Buus Thomsen (14,68)  14,95 20   41 15 -0,48 9 131 -1,89 5
  25  Rikke Christiansen (11,37) - Nils Mønsted (4,71)   8,04 37   64 48 -0,61 3 111 -0,14 6
  26  Thomas Mathiasen (7,38) - Claus Hastrup (9,74)   8,56 36   30  0,14 13 101 -0,06 7
  30  Ulrik Müller (27,56) - Jonas Hansen (23,90)  25,73 -7   61 40 -1,57 4 98 -2,72 8
  33  Jørgen Anker Pabst (8,10) - Peter Barsøe (18,20)  13,15 25   25 -0,01 17 79 -0,27 9
  29  Tina Gynther (33,71) - Tommy Pedersen (17,33)  25,52 -6   39 13 -1,05 10 61 -1,88 10
  35  Johs. Sørensen (21,88) - Tom Pilgård (19,15)  20,52 6   13 -0,16 19 59 -0,99 11
  48  Anita Skøtt (43,24) - Birgitte Engelbrechtsen (20,99)  32,11 -23   42 19 -1,50 8 58 -2,84 12
  3  Per Ebdrup (15,90) - Ole Elmegaard Mortensen (15,52)  15,71 18   32 7 -0,32 12 51 -0,12 13
  18  Henrik Schmidt (17,17) - Jesper Bechsgaard (9,03)  13,10 25   35 10 -0,24 11 46  0,91 14
  19  Carsten Abildgaard (12,86) - Arne Skyum (19,98)  16,42 17   27 -0,24 16 46  0,01 14
  17  Tom Nørgaard (5,46) - Johanne Bilde Kofoed (15,89)  10,67 31   29  0,04 14 44  1,20 16
  44  Georg Aatorp (17,53) - Vagn Søndergaard (14,57)  16,05 17   56 27 -0,89 6 36  0,50 17
  12  Bente Bo Christensen (18,03) - Michael Krefeld (25,04)  21,53 4   25 -0,49 17 32 -0,38 18
  38  Peter C. Nielsen (28,59) - Inger Priess (27,56)  28,08 -13   46 22 -1,36 7 26 -1,35 19
  11  Birte Eriksen (16,05) - Uffe Poulsen (20,46)  18,25 12   -20  0,74 34 25  0,13 20
  21  Laura Vase (32,64) - Jonas Buur Sinding (17,18)  24,91 -5   2 -0,16 23 24 -0,63 21
  43  Mathilde Thorsen (22,50) - Lars Tofte (1,85)  12,18 27   -5  0,74 27 15  0,82 22
  1  Flemming Bybjerg (17,09) - Bjarke Skovgaard (14,50)  15,79 18   -9  0,63 29 7  0,62 23
  8  Cecilie Bilde Kofoed (44,12) - Emil Buus Thomsen (8,89)  26,50 -9   4 -0,29 22 4 -1,56 24
  34  Søren Halse (16,35) - Lars Ugilt Jensen (12,66)  14,51 21   -7  0,66 28 2  1,25 25
  32  (Oversidder)                     
  10  Lars Peter Damgaard (8,51) - Keld Grann (6,33)   7,42 39   -36  1,74 39 -1  2,49 27
  14  Susanne Holm (30,49) - Eva Lind (29,16)  29,83 -17   -1 -0,37 26 -6 -0,87 28
  2  Jens Borum (18,31) - Torben Rosell (15,46)  16,88 15   8  0,17 20 -9  1,37 29
  45  Lars Valdemar Hansen (27,21) - Anna Mette Nielsen (18,71)  22,96 0   -38  0,88 41 -9  0,16 29
  5  Mathias Hahn-Hundsdahl (24,29) - Alexander Dreisler (37,91)  31,10 -20   0 -0,47 24 -12  0,25 31
  4  Sten Hulgaard (16,94) - Jørn Svend Andersen (19,79)  18,36 12   -10  0,50 30 -13  1,11 32
  28  Danny Hansen (18,72) - Marianne Bank (27,52)  23,12 0   -18  0,41 33 -30  0,70 33
  46  Søren Roager (22,00) - Vivi Baun Højland (29,23)  25,61 -6   -57  1,17 43 -36  0,46 34
  22  Anne Kubiak (29,25) - Bent Ole Pedersen (22,02)  25,64 -7   -46  0,92 42 -45  0,63 35
  24  Gitte Spanggaard (29,26) - Merete Kjellerup (36,21)  32,73 -24   8 -0,75 20 -48 -0,28 36
  47  Henrik Fuglsang (33,62) - Morten Grønvald (33,23)  33,42 -26   -36  0,23 39 -49 -0,48 37
  13  Peder Filskov Schmidt (26,54) - Anita Torlyn (30,09)  28,32 -13   -10 -0,07 30 -57  0,52 38
  37  Finn Voetmann (26,46) - Henning Feirup (30,86)  28,66 -14   -15  0,02 32 -73  0,91 39
  15  Lise Præstegaard (34,65) - Kurt Kragh Sørensen (38,92)  36,78 -34   -32 -0,06 37 -81 -0,30 40
  7  Bjarne Pedersen (43,04) - Carlo Vestergaard (41,82)  42,43 -49   -29 -0,45 36 -87 -0,99 41
  23  Lars Wohlert (33,86) - Benny Malmos (33,17)  33,51 -26   -23 -0,07 35 -111  1,15 42
  27  Lars Faurschou Mathiesen (22,02) - Jens Skak-Nielsen (24,80)  23,41 -1   -72  1,65 47 -123  2,95 43
  6  Helge Munkholt (33,65) - Torben Kejser (29,15)  31,40 -21   -68  1,09 44 -127  1,90 44
  39  Oskar Franch (44,13) - Arne Munkholm (43,17)  43,65 -52   -69  0,40 45 -131 -0,27 45
  16  Henrik Vedel (35,66) - Peter Hjortkjær Jørgensen (43,06)  39,36 -41   -79  0,89 48 -132  0,58 46
  31  Lene Danielsen (51,46) - Anita Lehmann (48,83)  50,15 -68   -34 -0,78 38 -145 -0,84 47
  40  Lis Hammann (29,87) - Karen Bak (33,52)  31,69 -22   -69  1,10 45 -169  1,01 48
BridgeCentral, 9. januar 2018