Mandagsklubben - IMP-PAR (butlerudregning), 18. december 2017, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 23,72
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  41  Henrik Caspersen (2,57) - Søren Caspersen (12,83)   7,70 28   40 36 -0,28 4 122 -1,35 1
  20  Kresten Roland Johansen (16,19) - Troels Buus Thomsen (16,47)  16,33 13   54 96 -0,96 1 90 -1,41 2
  42  Benny Marquart (8,79) - Preben Taasti (10,27)   9,53 25   25 19 0,00 8 85 -0,61 3
  26  Thomas Mathiasen (7,57) - Claus Hastrup (9,93)   8,75 26   28 27 -0,04 6 71 -0,20 4
  36  Mogens Boysen (21,85) - Niels Bræmer (19,93)  20,89 5   2  0,07 25 71 -1,42 4
  9  Lida Hulgaard (5,67) - Dorte Cilleborg (8,62)   7,15 29   3  0,61 24 66 -0,01 6
  33  Jørgen Anker Pabst (8,24) - Peter Barsøe (19,11)  13,67 18   27 22 -0,22 7 54 -0,26 7
  25  Rikke Christiansen (10,92) - Nils Mønsted (4,39)   7,66 28   9  0,45 19 47  0,47 8
  35  Johs. Sørensen (22,16) - Tom Pilgård (19,43)  20,80 5   17 -0,28 14 46 -0,83 9
  11  Birte Eriksen (16,37) - Uffe Poulsen (21,52)  18,94 8   22 10 -0,32 10 45 -0,61 10
  30  Ulrik Müller (27,69) - Jonas Hansen (24,04)  25,86 -4   2 -0,13 25 37 -1,15 11
  10  Lars Peter Damgaard (9,35) - Keld Grann (7,85)   8,60 26   50 48 -0,55 3 35  0,75 12
  45  Lars Valdemar Hansen (28,44) - Anna Mette Nielsen (19,95)  24,20 -1   52 64 -1,24 2 29 -0,72 13
  21  Laura Vase (33,78) - Bjarne Knudsen (22,15)  27,96 -7   23 15 -0,71 9 22 -0,47 14
  29  Tina Gynther (34,77) - Tommy Pedersen (18,46)  26,61 -5   40 36 -1,05 4 22 -0,83 14
  46  Inge Keiser (23,59) - Vivi Baun Højland (29,17)  26,38 -5   22 10 -0,62 10 21 -0,72 16
  43  Michael Andreas Thorsen (30,49) - Mathilde Thorsen (22,98)  26,74 -5   15 -0,47 15 20  0,08 17
  3  Per Ebdrup (18,70) - Ole Elmegaard Mortensen (15,59)  17,15 12   11  0,01 18 19  0,20 18
  19  Carsten Abildgaard (12,76) - Arne Skyum (19,96)  16,36 13   9  0,09 19 19  0,25 18
  1  Ole Adelkvist (25,29) - Bjarke Skovgaard (14,59)  19,94 7   13 -0,15 16 16 -0,01 20
  48  Anita Skøtt (43,82) - Birgitte Engelbrechtsen (21,98)  32,90 -16   19 -0,82 13 16 -1,34 20
  17  Peter Jepsen (1,87) - Rasmus Rask Jepsen (6,96)   4,41 34   -6  0,93 32 15  1,15 22
  18  Henrik Schmidt (15,74) - Jesper Bechsgaard (11,00)  13,37 18   -4  0,52 31 11  1,14 23
  34  Søren Halse (16,30) - Lars Ugilt Jensen (15,09)  15,70 14   12  0,05 17 9  0,59 24
  12  Bente Bo Christensen (17,51) - Michael Krefeld (24,53)  21,02 5   22 10 -0,40 10 7  0,11 25
  22  Mette Veel Christensen (30,22) - Bent Ole Pedersen (22,50)  26,36 -5   9 -0,32 19 1 -0,28 26
  8  Majka Cilleborg Bilde (10,48) - Daniel Bøtkjær (40,70)  25,59 -3   -11  0,18 33 0 -1,26 27
  32  (Oversidder)                     
  4  Sten Hulgaard (16,25) - Jørn Svend Andersen (19,87)  18,06 10   -20  0,70 38 -3  0,61 29
  14  Susanne Holm (29,75) - Eva Lind (29,30)  29,52 -10   -27  0,39 41 -5 -0,50 30
  5  Mathias Hahn-Hundsdahl (23,83) - Thomas Hahn (15,01)  19,42 8   -12  0,46 34 -12  0,72 31
  28  Danny Hansen (19,99) - Marianne Bank (27,27)  23,63 0   -2  0,05 29 -12  0,29 31
  47  Henrik Fuglsang (33,57) - Morten Grønvald (33,18)  33,37 -17   -19  0,05 37 -13 -0,71 33
  2  Jens Borum (17,33) - Torben Rosell (14,21)  15,77 14   -28  0,98 42 -17  1,20 34
  38  Peter C. Nielsen (28,83) - Inger Priess (27,23)  28,03 -8   -22  0,34 39 -20  0,01 35
  44  Georg Aatorp (17,27) - Vagn Søndergaard (16,32)  16,80 12   -1  0,31 28 -20  1,39 35
  13  Peder Filskov Schmidt (27,30) - Anita Torlyn (30,30)  28,80 -9   5 -0,32 22 -47  0,59 37
  15  Lise Præstegaard (36,27) - Kurt Kragh Sørensen (39,62)  37,95 -25   5 -0,70 22 -49 -0,25 38
  27  Lars Faurschou Mathiesen (21,34) - Jens Skak-Nielsen (23,88)  22,61 2   -15  0,40 35 -51  1,30 39
  16  Henrik Vedel (35,32) - Peter Hjortkjær Jørgensen (43,45)  39,38 -27   -42  0,34 45 -53 -0,31 40
  24  Gitte Spanggaard (28,27) - Merete Kjellerup (35,39)  31,83 -14   -49  0,81 46 -56  0,46 41
  7  Bjarne Pedersen (43,26) - Carlo Vestergaard (41,39)  42,32 -33   -31 -0,04 43 -58 -0,54 42
  37  Finn Voetmann (26,75) - Henning Feirup (31,00)  28,87 -9   -3 -0,14 30 -58  0,89 42
  6  Helge Munkholt (33,60) - Henning Dahl (29,78)  31,69 -14   -16  0,05 36 -59  0,81 44
  39  Oskar Franch (44,54) - Morten Franch (48,00)  46,27 -39   -22 -0,41 39 -62 -0,68 45
  23  Lars Wohlert (32,49) - Benny Malmos (32,03)  32,26 -15   -53  0,89 47 -88  1,23 46
  40  Finn Schnohr (48,38) - Axel Vøgg (47,05)  47,72 -42   -71  0,68 48 -100 -0,09 47
  31  Lene Danielsen (51,61) - Anita Lehmann (48,52)  50,06 -46   -40 -0,14 44 -111 -0,05 48
BridgeCentral, 18. december 2017