Mandagsklubben - kvalifikation, 4. september 2017, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 23,99
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  20  Carsten Abildgaard (11,42) - Arne Skyum (19,02)  15,22 54,48% 62,12% 144 96 -0,77 1 144 -0,77 1
  27  Dorte Cilleborg (10,78) - Peter Jepsen (6,74)   8,76 57,77% 61,62% 138 64 -0,39 2 138 -0,39 2
  4  Flemming Bybjerg (18,13) - Bjarke Skovgaard (13,58)  15,86 54,15% 61,11% 132 48 -0,70 3 132 -0,70 3
  19  Jørgen Anker Pabst (12,42) - Peter Barsøe (16,89)  14,65 54,77% 60,77% 128 40 -0,60 4 128 -0,60 4
  17  Henrik Fuglsang (35,52) - Morten Grønvald (34,57)  35,05 44,35% 57,66% 91 32 -1,34 5 91 -1,34 5
  11  Rikke Christiansen (12,29) - Nils Mønsted (5,26)   8,77 57,77% 56,90% 82 27  0,09 6 82  0,09 6
  23  Grete Voldsgaard (20,07) - Anna Mette Nielsen (21,14)  20,61 51,73% 56,65% 79 22 -0,49 7 79 -0,49 7
  12  Henrik Caspersen (4,72) - Søren Caspersen (15,27)   10,00 57,14% 55,98% 71 19  0,12 8 71  0,12 8
  28  Henrik Schmidt (12,55) - Jesper Bechsgaard (8,10)  10,33 56,98% 55,47% 65 14  0,15 9 65  0,15 9
  29  Johs. Sørensen (25,72) - Tom Pilgård (21,05)  23,38 50,31% 55,47% 65 14 -0,52 9 65 -0,52 9
  16  Anne Kubiak (30,77) - Bent Ole Pedersen (22,94)  26,86 48,53% 54,71% 56 9 -0,62 11 56 -0,62 11
  22  Mogens Boysen (23,18) - Niels Bræmer (17,64)  20,41 51,83% 54,71% 56 9 -0,29 11 56 -0,29 11
  3  Søren Halse (17,04) - Lars Ugilt Jensen (13,92)  15,48 54,34% 54,29% 51  0,00 13 51  0,00 13
  46  Ulrik Müller (24,59) - Jonas Hansen (21,88)  23,24 50,38% 53,54% 42 -0,32 14 42 -0,32 14
  14  Michael Andreas Thorsen (30,99) - Lars Tofte (2,77)  16,88 53,63% 53,20% 38  0,04 15 38  0,04 15
  7  Danny Hansen (19,80) - Jørgen Nielsen (10,46)  15,13 54,52% 53,03% 36  0,15 16 36  0,15 16
  13  Georg Aatorp (17,00) - Vagn Søndergaard (15,72)  16,36 53,89% 53,03% 36  0,09 16 36  0,09 16
  5  Jens Borum (20,50) - Torben Rosell (15,21)  17,86 53,13% 51,94% 23  0,12 18 23  0,12 18
  43  Tom Nørgaard (7,95) - Johanne Bilde Kofoed (13,42)  10,68 56,79% 51,94% 23  0,49 18 23  0,49 18
  45  Lars Faurschou Mathiesen (20,35) - Jens Skak-Nielsen (25,84)  23,09 50,46% 51,77% 21 -0,13 20 21 -0,13 20
  24  Rasmus Damm (11,83) - Jonas Buur Sinding (17,23)  14,53 54,83% 51,68% 20  0,32 21 20  0,32 21
  15  Finn Voetmann (24,63) - Henning Feirup (27,53)  26,08 48,93% 50,76% 9 -0,18 22 9 -0,18 22
  37  Birte Eriksen (17,34) - Uffe Poulsen (20,35)  18,85 52,63% 50,51% 6  0,21 23 6  0,21 23
  36  Thomas Mathiasen (14,29) - Claus Hastrup (11,59)  12,94 55,64% 50,34% 4  0,53 24 4  0,53 24
  34  (Oversidder)                     
  6  Per Ebdrup (19,21) - Ole Elmegaard Mortensen (17,20)  18,20 52,95% 49,58% -5  0,34 26 -5  0,34 26
  40  Peter C. Nielsen (29,01) - Inger Priess (29,08)  29,04 47,42% 49,41% -7 -0,20 27 -7 -0,20 27
  41  Lise Præstegaard (33,77) - Henrik Vedel (36,02)  34,90 44,43% 49,24% -9 -0,48 28 -9 -0,48 28
  18  Helge Munkholt (37,05) - Torben Kejser (34,06)  35,56 44,09% 48,65% -16 -0,46 29 -16 -0,46 29
  21  Bente Bo Christensen (18,05) - Michael Krefeld (21,30)  19,67 52,20% 48,40% -19  0,38 30 -19  0,38 30
  30  Lars Peter Damgaard (6,51) - Simone Gynther Damgaard (40,63)  23,57 50,21% 47,81% -26  0,24 31 -26  0,24 31
  35  Benny Marquart (10,28) - Preben Taasti (14,18)  12,23 56,00% 47,73% -27  0,83 32 -27  0,83 32
  8  Søren Roager (20,77) - Vivi Baun Højland (28,60)  24,68 49,64% 47,64% -28  0,20 33 -28  0,20 33
  2  Mathias Hahn-Hundsdahl (26,99) - Alexander Dreisler (39,75)  33,37 45,21% 47,31% -32 -0,21 34 -32 -0,21 34
  38  Sten Hulgaard (19,57) - Jørn Svend Andersen (18,75)  19,16 52,47% 47,31% -32  0,52 34 -32  0,52 34
  31  Peder Filskov Schmidt (23,83) - Anita Torlyn (26,00)  24,91 49,53% 45,88% -49  0,37 36 -49  0,37 36
  48  Anita Skøtt (44,06) - Birgitte Engelbrechtsen (20,58)  32,32 45,74% 45,03% -59  0,07 37 -59  0,07 37
  44  Kresten Roland Johansen (11,63) - Troels Buus Thomsen (11,10)  11,37 56,44% 44,78% -62  1,17 38 -62  1,17 38
  32  Tina Gynther (35,71) - Tommy Pedersen (15,27)  25,49 49,23% 44,61% -64  0,46 39 -64  0,46 39
  39  Gitte Spanggaard (23,74) - Bente Dirksen (22,03)  22,89 50,56% 44,02% -71  0,66 40 -71  0,66 40
  47  Lars Wohlert (33,38) - Benny Malmos (30,96)  32,17 45,82% 43,86% -73  0,20 41 -73  0,20 41
  10  Oskar Franch (51,32) - Gro Havskov Kirk (51,32)  51,32 36,04% 43,60% -76 -0,76 42 -76 -0,76 42
  9  Per Graversen (50,70) - Herman Engen (51,44)  51,07 36,17% 42,85% -85 -0,67 43 -85 -0,67 43
  25  Emil Buus Thomsen (8,40) - Daniel Bøtkjær (48,84)  28,62 47,63% 42,17% -93  0,55 44 -93  0,55 44
  42  Bjarne Pedersen (44,14) - Carlo Vestergaard (42,15)  43,14 40,22% 41,75% -98 -0,15 45 -98 -0,15 45
  1  Inge Arnsbo (42,27) - Eva Lind (31,54)  36,90 43,40% 41,58% -100  0,18 46 -100  0,18 46
  33  Jette Bjørnholdt (43,19) - Finn Schnohr (50,49)  46,84 38,33% 41,50% -101 -0,32 47 -101 -0,32 47
  26  Lene Danielsen (50,70) - Anita Lehmann (47,10)  48,90 37,28% 37,46% -149 -0,02 48 -149 -0,02 48
BridgeCentral, 7. september 2017