Mandagsklubben - MAJ - turnering, 1. maj 2017, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 20,25
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Lars Peter Damgaard (6,56) - Keld Grann (4,50)   5,53 57,59% 60,46% 82 62 -0,29 1 82 -0,29 1
  18  Hans Kristian Sørensen (7,00) - Niels Henriksen (8,49)   7,75 56,45% 60,33% 81 42 -0,39 2 81 -0,39 2
  20  Thomas Mathiasen (15,92) - Claus Hastrup (14,52)  15,22 52,59% 59,69% 76 28 -0,71 3 76 -0,71 3
  28  Jørgen Anker Pabst (13,50) - Peter Barsøe (13,40)  13,45 53,51% 56,25% 49 19 -0,27 4 49 -0,27 4
  11  Vagn Søndergaard (14,17) - Georg Aatorp (12,38)  13,28 53,60% 55,99% 47 11 -0,24 5 47 -0,24 5
  12  Michael Krefeld (22,14) - Lasse Bo Krefeld (11,54)  16,84 51,76% 55,99% 47 11 -0,42 5 47 -0,42 5
  14  Svend Rosendahl (18,81) - Henrik Vedel (34,07)  26,44 46,80% 55,61% 44 6 -0,88 7 44 -0,88 7
  30  Per Ebdrup (22,14) - Ole Elmegaard Mortensen (18,15)  20,14 50,05% 54,97% 39 4 -0,49 8 39 -0,49 8
  6  Thomas Hahn (17,48) - Danny Hansen (19,72)  18,60 50,85% 54,59% 36 -0,37 9 36 -0,37 9
  5  Birte Eriksen (16,01) - Uffe Poulsen (20,83)  18,42 50,94% 53,95% 31 -0,30 10 31 -0,30 10
  26  Kresten Roland Johansen (11,83) - Troels Buus Thomsen (12,17)  12,00 54,26% 53,32% 26  0,09 11 26  0,09 11
  3  Torben Rosell (15,04) - Klavs Skovgaard Madsen (16,73)  15,89 52,25% 53,19% 25 -0,09 12 25 -0,09 12
  19  Preben Taasti (16,72) - Benny Marquart (12,82)  14,77 52,83% 52,68% 21  0,01 13 21  0,01 13
  15  Sven Rittig (20,42) - Henrik Relsted (34,74)  27,58 46,21% 52,42% 19 -0,62 14 19 -0,62 14
  4  Søren Halse (18,84) - Lars Ugilt Jensen (14,42)  16,63 51,87% 52,04% 16 -0,02 15 16 -0,02 15
  29  Anna Mette Nielsen (19,41) - Grete Voldsgaard (18,35)  18,88 50,70% 52,04% 16 -0,13 15 16 -0,13 15
  25  Andreas Andersen (12,14) - Erik Randlev (8,33)  10,24 55,17% 51,79% 14  0,34 17 14  0,34 17
  9  Peter Jepsen (7,87) - Søren Caspersen (17,29)  12,58 53,96% 50,38% 3  0,36 18 3  0,36 18
  17  (Oversidder)                     
  13  Tina Gynther (35,69) - Tommy Pedersen (14,88)  25,29 47,40% 49,87% -1 -0,25 20 -1 -0,25 20
  27  Mathilde Thorsen (24,83) - Lars Tofte (3,84)  14,34 53,05% 49,87% -1  0,32 20 -1  0,32 20
  16  Peder Filskov Schmidt (29,41) - Jens Skak-Nielsen (28,69)  29,05 45,46% 49,49% -4 -0,40 22 -4 -0,40 22
  1  Jan Pedersen (6,40) - Tom Nørgaard (3,53)   4,97 57,89% 48,72% -10  0,91 23 -10  0,91 23
  24  Mette Veel Christensen (32,92) - Vivi Baun Højland (28,54)  30,73 44,59% 47,58% -19 -0,30 24 -19 -0,30 24
  21  Niels Bræmer (19,22) - Mogens Boysen (26,45)  22,83 48,67% 47,32% -21  0,13 25 -21  0,13 25
  10  Jesper Bechsgaard (10,56) - Henrik Schmidt (15,96)  13,26 53,61% 46,68% -26  0,69 26 -26  0,69 26
  22  Gitte Spanggaard (28,61) - Bjarke Skovgaard (18,86)  23,74 48,20% 42,60% -58  0,56 27 -58  0,56 27
  32  Anita Skøtt (46,83) - Birgitte Engelbrechtsen (23,40)  35,12 42,32% 40,69% -73  0,16 28 -73  0,16 28
  23  Søren Roager (21,77) - Anita Torlyn (30,97)  26,37 46,84% 40,43% -75  0,64 29 -75  0,64 29
  31  Susanne Holm (31,09) - Eva Lind (31,31)  31,20 44,35% 39,54% -82  0,48 30 -82  0,48 30
  8  Peter Hjortkjær Jørgensen (51,57) - Niels Graverholt (49,00)  50,28 34,50% 36,61% -105 -0,21 31 -105 -0,21 31
  7  Mariann Marquart (36,66) - Nanny Pabst (35,82)  36,24 41,74% 35,59% -113  0,61 32 -113  0,61 32
BridgeCentral, 1. maj 2017