Mandagsklubben - IMP - finale A + B, 30. januar 2017, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 28,19
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  7  Laura Vase (34,57) - Jonas Buur Sinding (16,83)  25,70 61   45  0,03 12 1019 -1,77 1
  4  Bente Bo Christensen (22,92) - Michael Krefeld (23,75)  23,34 119   210 4 -0,19 5 943 -1,23 2
  9  Birte Eriksen (17,87) - Uffe Poulsen (19,20)  18,54 236   195  0,09 7 898 -0,41 3
  15  Tom Nørgaard (8,24) - Jan Pedersen (5,27)   6,75 524   296 26  0,48 2 800  0,98 4
  14  Susanne Holm (32,52) - Eva Lind (33,09)  32,80 -113   210 4 -0,68 5 668 -2,10 5
  16  Finn Voetmann (21,89) - Henning Feirup (27,94)  24,91 80   43  0,08 13 471 -0,42 6
  20  Karsten Dorph (23,83) - Hans Jørgen Pedersen (25,82)  24,83 82   264 12 -0,38 4 309 -0,47 7
  2  Flemming Bybjerg (24,55) - Bjarke Skovgaard (17,59)  21,07 174   327 38 -0,32 1 243  0,81 8
  19  Søren Roager (24,50) - Vivi Baun Højland (27,80)  26,15 50   21  0,06 14 138  0,12 9
  11  Dorthe Svenningsen (37,23) - Annette Ljungberg (30,85)  34,04 -143   155 -0,62 9 133 -1,14 10
  3  Ole Adelkvist (28,02) - Christian Larsen (24,48)  26,25 47   283 18 -0,49 3 107  0,34 11
  6  Mariann Marquart (39,76) - Nanny Pabst (37,66)  38,71 -257   146 -0,85 10 4 -1,63 12
  5  (Oversidder)                     
  22  Anita Skøtt (47,38) - Birgitte Engelbrechtsen (28,44)  37,91 -238   2 -0,50 15 -123 -1,19 14
  10  Tina Gynther (35,54) - Tommy Pedersen (15,62)  25,58 64   -213  0,58 18 -188  0,91 15
  17  Johs. Sørensen (30,25) - Tom Pilgård (24,28)  27,26 23   127 -0,22 11 -328  1,02 16
  8  Bent Stougaard Nielsen (24,39) - Henrik Vedel (32,60)  28,50 -8   -544  1,12 22 -361  0,34 17
  21  Henrik Fuglsang (32,54) - Morten Grønvald (32,64)  32,59 -108   -336  0,48 20 -373  0,16 18
  18  Jonas Hansen (20,86) - Ulrik Müller (24,17)  22,51 139   -417  1,16 21 -427  1,86 19
  1  Lise Præstegaard (34,33) - Kurt Kragh Sørensen (38,39)  36,36 -200   165 -0,76 8 -578  0,39 20
  12  Gitte Spanggaard (25,80) - Merete Kjellerup (36,40)  31,10 -71   -137  0,14 17 -586  0,88 21
  13  Niels Graverholt (46,83) - Ulf Torlyn (47,27)  47,05 -461   -282 -0,38 19 -1321  0,15 22
BridgeCentral, 30. januar 2017