Mandagsklubben - IMP - finale A + B, 16. januar 2017, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 28,60
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  21  Laura Vase (36,38) - Jonas Buur Sinding (18,64)  27,51 27   672 40 -1,35 1 672 -1,35 1
  9  Finn Voetmann (22,02) - Henning Feirup (29,08)  25,55 74   409 27 -0,70 2 409 -0,70 2
  7  Susanne Holm (33,85) - Eva Lind (33,93)  33,89 -129   308 18 -0,92 3 308 -0,92 3
  18  Bente Bo Christensen (24,11) - Michael Krefeld (24,77)  24,44 102   264 12 -0,34 4 264 -0,34 4
  8  Tom Nørgaard (6,98) - Johanne Bilde Kofoed (20,31)  13,65 365   259 8  0,22 5 259  0,22 5
  1  Svend Rosendahl (17,80) - Henrik Vedel (33,38)  25,59 73   229 -0,33 6 229 -0,33 6
  2  Birte Eriksen (19,77) - Uffe Poulsen (18,94)  19,35 226   178  0,10 7 178  0,10 7
  22  Anita Skøtt (48,93) - Birgitte Engelbrechtsen (28,59)  38,76 -249   162 -0,86 8 162 -0,86 8
  11  Jonas Hansen (21,15) - Ulrik Müller (24,13)  22,64 146   105  0,09 9 105  0,09 9
  3  Tina Gynther (35,21) - Tommy Pedersen (16,68)  25,95 65   102 -0,08 10 102 -0,08 10
  16  Flemming Bybjerg (22,75) - Bjarke Skovgaard (16,62)  19,68 218   73  0,30 11 73  0,30 11
  12  Søren Roager (24,11) - Vivi Baun Højland (27,82)  25,96 64   17  0,10 12 17  0,10 12
  13  Sven Storm (32,28) - Hans Jørgen Pedersen (26,02)  29,15 -14   -22  0,02 13 -22  0,02 13
  17  Ole Adelkvist (27,58) - Christian Larsen (23,56)  25,57 74   -104  0,37 14 -104  0,37 14
  14  Henrik Fuglsang (32,85) - Morten Grønvald (32,96)  32,90 -105   -152  0,10 15 -152  0,10 15
  10  Johs. Sørensen (29,00) - Tom Pilgård (23,04)  26,02 63   -188  0,53 16 -188  0,53 16
  15  Bent Stougaard Nielsen (23,73) - Kurt Kragh Sørensen (37,24)  30,48 -46   -244  0,41 17 -244  0,41 17
  4  Dorthe Svenningsen (37,40) - Annette Ljungberg (31,36)  34,38 -141   -304  0,34 18 -304  0,34 18
  20  Mariann Marquart (40,54) - Nanny Pabst (38,42)  39,48 -266   -325  0,12 19 -325  0,12 19
  5  Gitte Spanggaard (26,85) - Merete Kjellerup (34,72)  30,78 -53   -436  0,80 20 -436  0,80 20
  19  Helge Munkholt (35,09) - Torben Kejser (29,34)  32,21 -88   -498  0,86 21 -498  0,86 21
  6  Niels Graverholt (46,30) - Carlo Vestergaard (44,01)  45,16 -405   -505  0,21 22 -505  0,21 22
BridgeCentral, 16. januar 2017