Mandagsklubben - PAR A-B-C, 7. november 2016, 5. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 23,20
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Flemming Bybjerg (21,71) - Bjarke Skovgaard (17,92)  19,82 51,82% 54,17% 14 9 -0,20 4 48 -0,43 1
  9  Jens Borum (20,71) - Torben Rosell (14,15)  17,43 53,11% 55,36% 18 19 -0,19 2 38  0,46 2
  7  Lise Mikkelsen (19,68) - Inge Keiser (24,52)  22,10 50,59% 48,51% -5  0,17 9 34 -0,18 3
  6  Niels Nymark (14,78) - Jørn Svend Andersen (18,22)  16,50 53,61% 52,38% 8  0,10 5 21  0,79 4
  13  Lars Faurschou Mathiesen (22,41) - Jens Skak-Nielsen (30,84)  26,62 48,16% 55,06% 17 13 -0,58 3 11 -0,85 5
  5  Per Ebdrup (21,92) - Ole Elmegaard Mortensen (19,33)  20,63 51,39% 57,74% 26 28 -0,53 1 3  0,40 6
  12  Laura Vase (35,33) - Jonas Buur Sinding (17,59)  26,46 48,25% 47,02% -10  0,10 12 -3  0,49 7
  11  Finn Voetmann (22,86) - Henning Feirup (25,12)  23,99 49,57% 51,49% 5 -0,16 7 -5 -0,15 8
  3  Poul Markussen (23,67) - Christian Larsen (21,47)  22,57 50,34% 51,79% 6 -0,12 6 -9 -1,01 9
  1  Søren Roager (24,41) - Poul Larsen (31,87)  28,14 47,34% 48,21% -6 -0,07 11 -26 -0,11 10
  8  Tina Gynther (35,17) - Tommy Pedersen (15,81)  25,49 48,77% 50,60% 2 -0,15 8 -28 -0,31 11
  4  Danny Hansen (15,31) - Marianne Bank (28,70)  22,00 50,65% 48,51% -5  0,18 9 -30  0,94 12
  10  Sven Storm (30,31) - Hans Jørgen Pedersen (24,90)  27,60 47,63% 42,56% -25  0,42 13 -48 -0,33 13
  14  Johs. Sørensen (28,15) - Tom Pilgård (22,75)  25,45 48,79% 36,61% -45  1,02 14 -75  1,40 14
BridgeCentral, 7. november 2016