Mandagsklubben - PAR A-B-C, 3. oktober 2016, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 15,07
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  14  Preben Taasti (8,19) - Lars Peter Damgaard (9,74)   8,96 53,26% 64,29% 60 38 -1,03 1 60 -1,03 1
  16  Søren Garde (18,63) - Arne Skyum (17,54)  18,08 48,39% 54,52% 19 26 -0,57 2 19 -0,57 2
  10  Anders Hanberg Sørensen (14,19) - Lars Ugilt Jensen (17,76)  15,97 49,52% 54,29% 18 18 -0,44 3 18 -0,44 3
  2  Tom Nørgaard (5,73) - Johanne Bilde Kofoed (23,46)  14,60 50,25% 53,81% 16 12 -0,33 4 16 -0,33 4
  6  Jørgen Anker Pabst (9,16) - Peter Barsøe (16,05)  12,61 51,31% 53,57% 15 4 -0,21 5 15 -0,21 5
  9  Rikke Christiansen (12,24) - Nils Mønsted (7,81)  10,03 52,69% 53,57% 15 4 -0,08 5 15 -0,08 5
  4  Peter Jepsen (8,76) - Dorte Cilleborg (13,11)  10,94 52,21% 52,86% 12 -0,06 7 12 -0,06 7
  11  Birte Eriksen (17,18) - Uffe Poulsen (15,51)  16,34 49,32% 51,19% 5 -0,17 8 5 -0,17 8
  5  Jan Pedersen (4,47) - Keld Grann (8,60)   6,54 54,55% 50,24% 1  0,40 9 1  0,40 9
  15  Georg Aatorp (17,83) - Vagn Søndergaard (11,48)  14,65 50,22% 49,76% -1  0,04 10 -1  0,04 10
  1  Torben Arildsen (22,15) - Anton Sønniksen (21,88)  22,01 46,30% 49,52% -2 -0,30 11 -2 -0,30 11
  13  Laura Vase (34,94) - Jonas Buur Sinding (16,38)  25,66 44,35% 45,00% -21 -0,06 12 -21 -0,06 12
  7  Kresten Roland Johansen (14,89) - Troels Buus Thomsen (13,63)  14,26 50,43% 43,33% -28  0,66 13 -28  0,66 13
  3  Henrik Caspersen (5,03) - Søren Caspersen (17,37)  11,20 52,07% 42,14% -33  0,92 14 -33  0,92 14
  8  Jens Borum (20,71) - Torben Rosell (15,24)  17,97 48,45% 40,95% -38  0,70 15 -38  0,70 15
  12  Bente Bo Christensen (21,01) - Michael Krefeld (21,66)  21,33 46,66% 40,95% -38  0,53 15 -38  0,53 15
BridgeCentral, 3. oktober 2016