Mandagsklubben - PAR-KVAL, 5. september 2016, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 25,05
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  21  Bente Bo Christensen (22,12) - Michael Krefeld (22,78)  22,45 51,33% 67,50% 231 88 -1,96 1 231 -1,96 1
  10  Peter Jepsen (8,96) - Søren Caspersen (17,97)  13,47 55,92% 65,23% 201 59 -1,13 2 201 -1,13 2
  1  Tom Nørgaard (4,70) - Johanne Bilde Kofoed (24,21)  14,45 55,42% 64,70% 194 44 -1,12 3 194 -1,12 3
  22  Flemming Bybjerg (24,26) - Bjarke Skovgaard (20,65)  22,45 51,33% 59,47% 125 34 -0,99 4 125 -0,99 4
  40  Birte Eriksen (18,37) - Uffe Poulsen (18,40)  18,38 53,41% 59,47% 125 34 -0,73 4 125 -0,73 4
  2  Jens Borum (21,78) - Torben Rosell (13,83)  17,80 53,71% 57,88% 104 25 -0,50 6 104 -0,50 6
  26  Jørgen Anker Pabst (8,98) - Peter Barsøe (17,91)  13,44 55,94% 56,14% 81 20 -0,02 7 81 -0,02 7
  34  Georg Aatorp (17,51) - Vagn Søndergaard (11,23)  14,37 55,46% 56,06% 80 17 -0,07 8 80 -0,07 8
  27  Per Ebdrup (20,79) - Ole Elmegaard Mortensen (18,13)  19,46 52,86% 54,70% 62 14 -0,22 9 62 -0,22 9
  4  Lise Mikkelsen (22,45) - Inge Keiser (25,46)  23,95 50,56% 54,47% 59 10 -0,47 10 59 -0,47 10
  9  Rikke Christiansen (12,08) - Nils Mønsted (7,17)   9,62 57,89% 54,02% 53 7  0,47 11 53  0,47 11
  18  Preben Taasti (10,30) - Lars Peter Damgaard (12,50)  11,40 56,98% 52,80% 37  0,51 12 37  0,51 12
  25  Thomas Mathiasen (12,30) - Claus Hastrup (13,13)  12,71 56,31% 51,97% 26  0,53 13 26  0,53 13
  15  Dorthe Svenningsen (37,05) - Annette Ljungberg (29,07)  33,06 45,90% 51,82% 24 -0,72 14 24 -0,72 14
  28  Søren Halse (21,87) - Lars Ugilt Jensen (19,11)  20,49 52,33% 51,74% 23  0,07 15 23  0,07 15
  12  Johanne Broe (18,29) - Anton Sønniksen (22,59)  20,44 52,36% 51,67% 22  0,08 16 22  0,08 16
  33  Kresten Roland Johansen (14,01) - Benny Marquart (11,12)  12,57 56,39% 51,67% 22  0,57 16 22  0,57 16
  19  Sten Hulgaard (20,35) - Jørn Svend Andersen (17,63)  18,99 53,10% 51,29% 17  0,22 18 17  0,22 18
  14  Laura Vase (35,16) - Jonas Buur Sinding (17,34)  26,25 49,39% 51,21% 16 -0,22 19 16 -0,22 19
  16  Inge Arnsbo (43,38) - Eva Lind (34,38)  38,88 42,92% 50,83% 11 -0,96 20 11 -0,96 20
  11  Mogens Boysen (20,30) - Niels Bræmer (20,35)  20,33 52,42% 50,53% 7  0,23 21 7  0,23 21
  43  (Oversidder)                     
  20  Søren Garde (19,81) - Arne Skyum (18,72)  19,27 52,96% 49,92% -1  0,37 23 -1  0,37 23
  41  Ole Adelkvist (25,94) - Christian Larsen (22,94)  24,44 50,31% 48,64% -18  0,20 24 -18  0,20 24
  6  Tina Gynther (34,32) - Tommy Pedersen (15,45)  24,88 50,08% 47,88% -28  0,27 25 -28  0,27 25
  29  Peder Filskov Schmidt (30,50) - Anita Torlyn (26,22)  28,36 48,30% 47,80% -29  0,06 26 -29  0,06 26
  36  Johs. Sørensen (28,17) - Tom Pilgård (22,02)  25,09 49,98% 47,65% -31  0,28 27 -31  0,28 27
  31  Bent Ole Pedersen (31,28) - Anne Kubiak (33,53)  32,41 46,24% 47,58% -32 -0,16 28 -32 -0,16 28
  42  Svend Rosendahl (17,95) - Peter C. Nielsen (28,75)  23,35 50,87% 47,50% -33  0,41 29 -33  0,41 29
  32  Helge Munkholt (37,39) - Torben Kejser (30,50)  33,95 45,45% 46,59% -45 -0,14 30 -45 -0,14 30
  39  Gitte Spanggaard (26,88) - Merete Kjellerup (37,34)  32,11 46,39% 46,21% -50  0,02 31 -50  0,02 31
  8  Alexander Dreisler (40,97) - Kurt Kragh Sørensen (39,98)  40,48 42,11% 45,83% -55 -0,45 32 -55 -0,45 32
  37  Finn Voetmann (26,36) - Henning Feirup (27,64)  27,00 49,00% 45,53% -59  0,42 33 -59  0,42 33
  13  Søren Roager (24,11) - Vivi Baun Højland (27,12)  25,61 49,71% 45,08% -65  0,56 34 -65  0,56 34
  3  Danny Hansen (17,35) - Marianne Bank (27,80)  22,57 51,27% 44,62% -71  0,80 35 -71  0,80 35
  35  Lars Valdemar Hansen (29,89) - Anna Mette Nielsen (19,35)  24,62 50,22% 44,62% -71  0,68 35 -71  0,68 35
  5  Lars Faurschou Mathiesen (22,17) - Jens Skak-Nielsen (27,52)  24,84 50,10% 44,55% -72  0,67 37 -72  0,67 37
  38  Henrik Fuglsang (29,76) - Morten Grønvald (31,36)  30,56 47,18% 44,55% -72  0,32 37 -72  0,32 37
  44  Anita Skøtt (48,78) - Birgitte Engelbrechtsen (24,99)  36,89 43,94% 44,55% -72 -0,07 37 -72 -0,07 37
  17  Søren Cilleborg Bilde (22,01) - Daniel Bøtkjær (50,72)  36,36 44,21% 44,17% -77  0,01 40 -77  0,01 40
  23  Line Veng-Taasti (41,31) - Simone Gynther Damgaard (45,71)  43,51 40,56% 42,35% -101 -0,22 41 -101 -0,22 41
  7  Mariann Marquart (39,68) - Nanny Pabst (38,56)  39,12 42,80% 41,59% -111  0,15 42 -111  0,15 42
  30  Sven Storm (31,84) - Hans Jørgen Pedersen (25,32)  28,58 48,19% 40,91% -120  0,88 43 -120  0,88 43
  24  Niels Graverholt (50,00) - Carlo Vestergaard (46,28)  48,14 38,19% 36,74% -175  0,17 44 -175  0,17 44
BridgeCentral, 5. september 2016