Mandagsklubben - MAJ - turnering, 2. maj 2016, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 22,88
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  21  Kresten Roland Johansen (15,58) - Troels Buus Thomsen (16,09)  15,84 53,60% 65,36% 212 100 -1,31 1 212 -1,31 1
  28  Stense Farholt (12,84) - Henrik Caspersen (5,97)   9,41 56,88% 63,33% 184 67 -0,72 2 184 -0,72 2
  4  Jan Pedersen (7,70) - Tom Nørgaard (5,31)   6,51 58,36% 63,19% 182 50 -0,54 3 182 -0,54 3
  16  Rasmus Damm (7,37) - Steffen Wich (10,45)   8,91 57,13% 62,03% 166 42 -0,55 4 166 -0,55 4
  39  Lars Peter Damgaard (16,24) - Morten Stege (4,99)  10,61 56,26% 58,62% 119 34 -0,26 5 119 -0,26 5
  33  Mathilde Thorsen (25,80) - Lars Tofte (3,61)  14,71 54,17% 57,97% 110 29 -0,42 6 110 -0,42 6
  15  Rikke Christiansen (11,71) - Nils Mønsted (5,34)   8,52 57,33% 57,32% 101 23  0,00 7 101  0,00 7
  17  Birte Eriksen (22,33) - Uffe Poulsen (19,74)  21,04 50,94% 56,96% 96 20 -0,67 8 96 -0,67 8
  3  Camilla Bo Krefeld (2,43) - Johan Hammelev (7,31)   4,87 59,19% 56,88% 95 16  0,26 9 95  0,26 9
  27  Niels Henriksen (9,75) - Hans Kristian Sørensen (8,52)   9,13 57,01% 56,59% 91 14  0,05 10 91  0,05 10
  10  Andreas Andersen (18,48) - Ib Axelsen (16,05)  17,27 52,86% 56,52% 90 11 -0,41 11 90 -0,41 11
  12  Danny Hansen (21,38) - Marianne Bank (32,69)  27,04 47,88% 55,72% 79 8 -0,88 12 79 -0,88 12
  9  Jesper Bechsgaard (12,69) - Henrik Schmidt (21,50)  17,10 52,95% 55,51% 76 6 -0,29 13 76 -0,29 13
  6  Per Ebdrup (22,51) - Ole Elmegaard Mortensen (16,93)  19,72 51,61% 55,36% 74 -0,42 14 74 -0,42 14
  25  Svend Rosendahl (20,54) - Henrik Vedel (37,22)  28,88 46,94% 53,91% 54 -0,78 15 54 -0,78 15
  30  Johanne Broe (20,16) - Anton Sønniksen (23,79)  21,97 50,46% 53,84% 53 -0,38 16 53 -0,38 16
  32  Helge Munkholt (39,60) - Torben Kejser (31,85)  35,72 43,45% 53,77% 52 -1,15 17 52 -1,15 17
  44  Anita Torlyn (28,61) - Bo Sigismund (39,40)  34,01 44,32% 53,62% 50 -1,04 18 50 -1,04 18
  29  Niels Bræmer (20,20) - Mogens Boysen (23,44)  21,82 50,54% 53,55% 49 -0,34 19 49 -0,34 19
  38  Line Veng-Taasti (44,55) - Preben Taasti (20,11)  32,33 45,18% 53,41% 47 -0,92 20 47 -0,92 20
  43  Vivi Baun Højland (32,79) - Mette Veel Christensen (33,63)  33,21 44,73% 52,68% 37 -0,89 21 37 -0,89 21
  46  Claus Hastrup (14,62) - Thomas Mathiasen (13,24)  13,93 54,57% 52,46% 34  0,24 22 34  0,24 22
  41  Tommy Pedersen (18,18) - Tom Pilgård (26,23)  22,20 50,35% 51,96% 27 -0,18 23 27 -0,18 23
  45  Jørgen Anker Pabst (9,93) - Peter Barsøe (15,14)  12,53 55,28% 51,74% 24  0,40 24 24  0,40 24
  40  Keld Grann (8,86) - Benny Marquart (13,65)  11,25 55,93% 51,52% 21  0,49 25 21  0,49 25
  7  Alexander Dreisler (42,48) - Niels Krøjgaard (3,99)  23,24 49,82% 51,30% 18 -0,17 26 18 -0,17 26
  14  Cecilie Bilde Kofoed (51,24) - Jens Kofoed (5,06)  28,15 47,31% 50,29% 4 -0,33 27 4 -0,33 27
  49  (Oversidder)                     
  50  Bent Ole Pedersen (31,34) - Birgitte Engelbrechtsen (23,09)  27,22 47,79% 50,00% 0 -0,25 28 0 -0,25 28
  48  Gitte Spanggaard (25,86) - Bjarke Skovgaard (21,50)  23,68 49,59% 49,71% -4 -0,01 30 -4 -0,01 30
  18  Søren Halse (23,54) - Lars Ugilt Jensen (18,61)  21,07 50,92% 49,57% -6  0,15 31 -6  0,15 31
  23  Laura Vase (34,67) - Jonas Buur Sinding (17,36)  26,02 48,40% 49,57% -6 -0,13 31 -6 -0,13 31
  34  Anders Hanberg Sørensen (16,63) - Torben Rosell (13,66)  15,14 53,95% 48,12% -26  0,65 33 -26  0,65 33
  47  Bente Bo Christensen (22,71) - Michael Krefeld (23,98)  23,34 49,76% 46,59% -47  0,35 34 -47  0,35 34
  5  Anna Mette Nielsen (19,30) - Grete Voldsgaard (16,17)  17,73 52,63% 46,45% -49  0,69 35 -49  0,69 35
  24  Christian Larsen (25,10) - Jørgen Overgaard (26,95)  26,03 48,40% 45,80% -58  0,29 36 -58  0,29 36
  36  Finn Voetmann (25,65) - Bjarke Rasmussen (25,45)  25,55 48,64% 45,72% -59  0,33 37 -59  0,33 37
  26  Henrik Fuglsang (30,84) - Morten Grønvald (32,44)  31,64 45,53% 45,51% -62  0,00 38 -62  0,00 38
  2  Merete Kjellerup (32,10) - Kirsten Barsøe (24,37)  28,23 47,27% 45,43% -63  0,20 39 -63  0,20 39
  22  Vagn Søndergaard (13,53) - Georg Aatorp (19,39)  16,46 53,28% 45,07% -68  0,92 40 -68  0,92 40
  13  Thomas Hahn (19,88) - Mathias Hahn-Hundsdahl (37,30)  28,59 47,09% 44,57% -75  0,28 41 -75  0,28 41
  20  Simone Gynther Damgaard (45,54) - Tina Gynther (34,60)  40,07 41,23% 44,49% -76 -0,36 42 -76 -0,36 42
  11  Lise Mikkelsen (24,90) - Lissy Kristiansen (28,94)  26,92 47,94% 43,19% -94  0,53 43 -94  0,53 43
  35  Sven Storm (29,02) - Hans Jørgen Pedersen (21,21)  25,11 48,86% 41,38% -119  0,84 44 -119  0,84 44
  1  Niels-Peter Meldgaard (21,04) - Flemming Bybjerg (23,46)  22,25 50,32% 38,99% -152  1,27 45 -152  1,27 45
  42  Jens Skak-Nielsen (24,67) - Lars Faurschou Mathiesen (20,85)  22,76 50,06% 38,48% -159  1,29 46 -159  1,29 46
  19  Nanny Pabst (38,96) - Mariann Marquart (39,76)  39,36 41,60% 36,96% -180  0,52 47 -180  0,52 47
  31  Susanne Holm (33,93) - Inge Arnsbo (42,65)  38,29 42,14% 34,35% -216  0,87 48 -216  0,87 48
  37  Dorthe Svenningsen (35,64) - Lisbeth Porsborg (39,40)  37,52 42,53% 33,77% -224  0,98 49 -224  0,98 49
  8  Anita Skøtt (47,44) - Anita Lehmann (49,26)  48,35 37,01% 31,74% -252  0,59 50 -252  0,59 50
BridgeCentral, 9. maj 2016