Mandagsklubben - HOLD A-B, 19. marts 2018, 7. sektion, A-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 
Resultater efter 7. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 16,56 (1. halvleg) og 16,56 (2. halvleg)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   Korr.   Sum   Plac. 
Lida        2,59    18,83  17,69    18,13  19,38  20,00  13,62  1,25  111,49  1   
Team Boje      18,53  18,90  16,57    6,88    15,37  7,95    18,61    102,81  2   
Rikke    1,47      8,73  12,24  11,07  14,82    20,00  15,76      84,09  3   
Skovgård  17,41  1,10        7,76    17,51  8,33    20,00  6,54    78,65  4   
Jørgen Anker Pabst    3,43  11,27      3,32  7,58      9,56  17,87  20,00  0,34  73,37  5   
Ebdrup  1,17    7,76  12,24  16,68      11,27  13,94  6,71      0,51  70,28  6   
Benny Marquart  2,31  13,12  8,93    12,42      18,37  2,59  11,27        69,01  7   
Ulrik Müller      5,18  2,49    8,73  1,63      16,12  17,41  16,35    67,91  8   
Halse  1,87  4,63    11,67    6,06  17,41        4,37  20,00  -1,62  64,39  9   
10  AGF  0,62  12,05  0,00    10,44  13,29  8,73  3,88          0,49  49,50  10   
11  Bræmer  0,00    4,24  0,00  2,13      2,59  15,63      18,37  -0,73  42,23  11   
12  Alexander Dreisler  6,38  1,39    13,46  0,00      3,65  0,00    1,63      26,51  12   
Resultater efter 7. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 16,56 (1. halvleg) og 16,56 (2. halvleg)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   Korr.   Sum   Plac. 
Jørgen Anker Pabst    11,27  9,56  7,58  3,32  17,87  20,00          3,43  0,34  73,37  5   
Rikke  8,73    20,00  11,07  12,24  15,76          14,82  1,47    84,09  3   
AGF  10,44  0,00    8,73  13,29          0,62  3,88  12,05  0,49  49,50  10   
Benny Marquart  12,42  8,93  11,27            2,59  2,31  18,37  13,12    69,01  7   
Ebdrup  16,68  7,76  6,71          12,24  13,94  1,17  11,27    0,51  70,28  6   
Bræmer  2,13  4,24          18,37  0,00  15,63  0,00  2,59    -0,73  42,23  11   
Alexander Dreisler  0,00          1,63    13,46  0,00  6,38  3,65  1,39    26,51  12   
Skovgård          7,76  20,00  6,54    8,33  17,41  17,51  1,10    78,65  4   
Halse        17,41  6,06  4,37  20,00  11,67    1,87    4,63  -1,62  64,39  9   
10  Lida      19,38  17,69  18,83  20,00  13,62  2,59  18,13        1,25  111,49  1   
11  Ulrik Müller    5,18  16,12  1,63  8,73  17,41  16,35  2,49            67,91  8   
12  Team Boje  16,57  18,53  7,95  6,88      18,61  18,90  15,37          102,81  2   
BridgeCentral, 20. marts 2018